Be Tactful — Inclusiveness through Dance Contact Improvisation — Španělsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 22.—28. březen 2021

Místo konání: Nigrán, Španělsko

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 1. února.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Účastnický poplatek (vybírá si ho samotná hostitelská organizace): €50/účastník  

Pro ekonomicky znevýhodněnou mládež máme Grantový program, který má za cíl umožnit vycestovat na zahraniční projekty nabízené na tomto webu všem mladým lidem, kteří o to stojí, ale nemají dostatečné finanční prostředky na to, aby si mohli koupit jízdenku/letenku či zaplatit účastnický poplatek. Více o Grantovém programu najdete zde.

Věkový limit pro účastníky: 21-30

Počet volných míst: 6+1 group leader

Účastnící se země: Španělsko, ČR, Itálie

Hostitelská organizace: Asociación de Danza de Gondomar

Popis projektu:

Je tanec nedílnou součástí Tvého dne a chtěl/a bys zjistit, jak ho lze využít ke vzájemnému seznamování a tvoření pevnějších vztahů? Výborně, možná hledáme právě Tebe!

V této výměně mládeže budeme primárně využívat kontaktní improvizace jako univerzální řeči těla, k podpoře diversity, inkluzivity a k umožnění hluboké, empatické a upřímné komunikace mezi lidmi s kulturními rozdíly.

Pomocí improvizace a metod uměleckého vyjádření předáme nástroje po nastavení vhodných limitů, dosažení vzájemného informovaného souhlasu a zajištění nenásilných vztahů vybudovaných na základě respektu a etiky péče. Zaměříme se na sociální aspekty lidské diversity, hledání inkluze a zdravější, vědomější vztahy.

 

Profil účastníka:

 • Je Ti více než 21 a méně než 30 let;
 • Jsi občanem Španělska, Itálie nebo ČR či máš v těchto zemích trvalý pobyt;
 • Máš motivaci a jsi otevřený/á k hlubšímu spojení s lidmi pomocí svého těla a fyzického doteku;
 • Máš aktivní zájem o osobnostní a skupinový rozvoje také o emoční procesy, které jsou jeho součástí;
 • Máš vášeň pro tanec a pohyb, zájem o nové integrační metody a přístupy s využitím našeho těla;
 • Jsi alespoň středně pokročilý/á v Aj a máš zájem o zlepšení své angličtiny nebo španělštiny;
 • Jsi připraven/a účastnit se celého projektu.

 

Aktivity:

 • Lekce kontaktní improvizace;
 • Základní trénink se zaměřením na informovaný souhlas, péči a pohlaví;
 • Skupinová dynamika inkluze a diverzity;
 • Tematická hudební a taneční improvizace;
 • Prostor pro debaty a reflexi;
 • Vyzkoušení dalších somatických technik.

 

Předběžný plán denních aktivit:

  • DEN 1– Úvod do kontaktní improvizace – Role playing;
  • DEN 2 – Informovaný souhlas v tanci – forum – diverzita v hudební a taneční improvizaci;
  • DEN 3 – Úvod do kontaktní improvizace – performance a inkluze – tanec utlačovaných – smíšená umění v hudební a taneční improvizaci;
  • DEN 6 – Inkluzivní hudební a tančení improvizace – performance zaměřená na pohlaví – volný večer;
  • DEN 5 – Ideokineze – biotanec a mezilidský – zhodnocení metodou World Café.

Možná se ti bude líbit