Be the exChange — Rakousko

single-image

Termín konání: 18.-25. únor 2019

Místo konání: Velden am Wörthersee, Rakousko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz 

Přečtete si info-pack a rozpis denních aktivit

 

Účastníci: Radka Svobodová, Robert Ach-Hübner, Dominika Čvančarová

 

Účastnický poplatek (vybírá si ho samotná hostitelská organizace): €30/účastník

 

Hostitelská organizace: Europahaus Klagenfurt 

 

Účastnící-se země: Austria, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Italy, Portugal, Romania and Spain

Report z projektu: 

Tréninkový kurz se konal na okraji rakouského městečka Velden am Wörthersee pod záštitou Europahaus Klagenfurt. Organizátoři/hostitelé měli vše perfektně připraveno, důležitost práce s mládeží v Korutanech potvrdil i samotný prezident organizace, který nás přijel přivítat a přidal tak hned ze začátku pobytu na serióznosti, kterou jsme brzy rozptýlyli hromadným zpěvem „Happy birthday“, jak nás organizátoři předem požádali. Tématem byl leadership a vedení mládeže, cílem tréninku bylo zlepšit kvalitu výměn mládeže (v rámci programu Mládež v akci) tím, že poskytne prostor a školení mladým lidem, aby rozvinuli své kompetence se zaměřením na motivaci a podporu učení. Celým týdnem nás provázeli dva skvělí vysoce zkušení a profesionální lektoři z Estonska.

První příjezdový večer jsme zahájili pomocí seznamovacích her a vytvořili jsme si také papírové „profily lídrů“, ze kterých jsme se o sobě navzájem mohli dozvědět zajímavé informace po zbytek celého týdne. Bylo nás totiž celkem dost – většinou po třech z deseti různých zemí, u některých však nebylo těžké odhalit i původ z Číny, Afriky a Brazílie.

Druhý den jsme pokračovali další várkou seznamovacích a sbližovacích aktivit, jelikož někteří účastníci přijeli až v pozdních večerních hodinách, poté již začal náš trénink naplno. Odpoledne jsme museli společně vybudovat jediný most, což se zdál být bez povoleného mluvení mezi třemi různými skupinami a místnostmi celkém oříšek, nakonec se jím ale míček úspěšně prokutálel a kromě uměleckých a řemeslných schopností jsme opravdu posílili i ty týmové a komunikační. Poté jsme si ještě sjednotili chápání ne/formálního vzdělávání a den zakončili interkulturním večerem, kdy došlo i na maďarské, estonské, bulharské a jiné tance.

Druhý den nás čekala těžká výzva pro celou skupinu v podobě „Apple game“, kterou jsme s velkou směsicí pozitivních i negativních emocí nakonec dohráli se skvělým úspěchem a poté hodnotili prostřednictvím charakteristiky leadera a rolí v týmu. Odpoledne jsme pa odhalily styly vedení, jak důležité je pro leadera znát „proč“ a jak může každý z nás změnit i nějakou maličkostí druhému klidně celý život. Večer jsme diskutovali reálné překážky a problémy, které mohou leadery na youth exchange občas potkat a snažili se tak na ně připravit předem.

Třetí den jsme si vyzkoušeli a to doslova, jak se chodí v cizí botách. Poté jsme se zabývali empatií, rozdílnostmi v chápání, komunikací a aktivním nasloucháním, pozorováním a vyvozováním. K vyvozování velkého množství závěrů totiž často tíhneme na základě vlastních zkušeností, znalostí, pocitů a domněnek, i když říká objektivně pozorování velmi málo. Odpoledne jsme pak podstoupili sebe-hodnotící testy a večer zakončili prezentacemi vysílajících organizací.

Další den nás čekala prezentace o programu Erasmus+ Mládež v akci, výlet do hostující organizace Europahaus, kde jsme potkali možného partnera pro organizaci youth exchange z Grafenbachu a poté volné odpoledne v Klagenfurtu.

Nakonec nás čekali dva dny tzv. laboratoře a zároveň pro někoho nejnáročnější, nejemotivnější a nejhezčí zážitky – příprava vlastní metody a worshopu pro mladé účastníky. Byli jsme rozděleni do dvou skupin a malých skupinech po třech a po dnu příprav si už jen užívali/vytrpěli facilitaci vlastní části dne, dávání i obdržní zpětné vazby i podporu kolegů v jejich výkonu. Po dvou dnech odloučení dvou skupin jsme zakončili týden celkovým hodnocením tréninku opět všichni společně po cestování časem, kdy jsme si připomenuly momenty, které se často zdály velmi dávné. Příjemným překvapením nakonec pak byla gala večeře opět za přítomnosti prezidenta Europahause, který nám přijel pogratulovat a předat certifikáty Youthpass.

Moc děkuji EYCB za příležitost se tréninku účastnit, prožité zkušenosti byly opravdu silným zážitkem a získané zkušenosti s množstvím skvělých odvážných motivovaných proevropských laskavých mladých lídrů jsou k nezaplacení.

 Radka Svobodová

Možná se ti bude líbit