Creative Methods for Intercultural Learning in Youth Work — Litva

single-image

Program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Vilnius (Musninkai), Litva

Termín konání: 19.—25. červen 2022

Počet volných míst: 0 (ve věku 18+). Můžete se hlásit jako náhradníci.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnoupřihláškuco nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Litvy (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Musninkai rural community

Popis projektu:

Mezikulturní vzdělávání je víc než jen nástroj pro boj proti radikalizaci a pro prevenci terorismu. Principy mezikulturního vzdělávání odmítají jakoukoliv hierarchii kultur nebo kategorizaci lidí, stejně jako tokenistické zprávy v rámci soustavy lidských práv. Více než kdy jindy hraje interkulturní vzdělávání roli v poskytování dovedností v kritickém myšlení, schopností zahájit dialog a debatovat nad kontroverzními tématy, vyhledávat skutečné informace a rozebírat zaujaté obrázky poskytované mainstreamovými médii nebo veřejnou diskuzí (T-Kit 4: Mezikulturní vzdělávání).

Společně s mezinárodními partnery jsme provedli analýzu našeho pracovního odvětví, která ukazuje na potřebu zlepšit dovednosti pracovníků s mládeží / odborníků/dobrovolníků v oblasti mezikulturního vzdělávání. Většina našich partnerů pochází z venkova nebo malých měst, kde by se měly rozvíjet nebo zkvalitnit mezikulturní kompetence, protože do venkovských oblastí přichází stále více cizinců (dobrovolníci, turisté, příbuzní z ciziny apod.).

Cílem projektu je rozvinout kapacity, znalosti a dovednosti pracovníků s mládeží/odborníků v oblasti mezikulturní práce s mládeží prostřednictvím inovativních kreativních metod.

Cíle:

 • Poskytnout účastníkům kreativní metody a nástroje k tomu, aby se rozdílné identity a kulturní rozmanitosti staly obohacující zkušeností;
 • Poskytnout pracovníkům s mládeží/odborníkům/dobrovolníkům konkrétní nápady, jak motivovat, angažovat a zapojit mladé lidi, aby byli aktivní v oblasti tolerance a porozumění ve svém prostředí, stejně jako na mezinárodní úrovni dosažením „multiplikačního efektu“;
 • Začlenit nashromážděné zkušenosti v mezikulturním a neformálním vzdělávání;
 • Zlepšit znalosti a dovednosti pracovníků s mládeží v oblasti mezikulturního vzdělávání, diverzity a hodnot EU;
 • Podpořit mezikulturní dialog a spolupráci;
 • Zkvalitnit projekty Erasmus+ posílením povědomí účastníků o kulturní rozmanitosti.

Profil účastníka:

 • Pracovník s mládeží/odborník/dobrovolník pracující s mládeží;
 • Se zájmem v tématu mezikulturního vzdělávání skrze kreativní umění;
 • Začátečník v oblasti práce s mládeží nebo již zkušený/á;
 • Vysoce motivovaný/á účastnit se tréninkového kurzu;
 • Schopný/á porozumět pokynům a mluvit anglicky.

 

 

Možná se ti bude líbit