Happy Europe — Polsko

single-image

Termín konání: 30. června – 7. července 2013

Místo konání: Nowy Gieraltow, Polsko

Účastníci: Jan Švec, Jana Pustelníková, Veronika Bortlová, Zuzana Hanelová

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 1.3. projekt participativní demokracie 

Report z projektu:

V období mezi 30. červnem a 7. červencem jsme se zúčastnili projektu v Polsku s názvem „Happy Europe“. Kromě České republiky byli na projektu i účastníci ze Severního Irska, Bulharska, Rumunska, Turecka a také z hostitelského Polska. Hlavním tématem byla simulace jednání Evropského parlamentu. Projekt probíhal na pomezí hranic s Českou republikou v malebné horské vesničce Nowy Gieraltow na úpatí Králického Sněžníku. Do vsi jsme se dopravili autobusy, které pro nás organizátoři vyslali z Prahy a Wroclawi.

První den po představení organizátorů, cíle projektu a úvodních hrách, jsme se rozdělili do politických frakcí, a to stejných jako jsou ve skutečném Evropském parlamentu. Každá frakce si pak na schůzi zvolila předsedu a sekretáře. Dalším úkolem bylo vybrat prezidenta a viceprezidenty Evropského parlamentu. Po hodině a půl tvrdého vyjednávání se došlo ke kompromisu. Místo prezidenta i viceprezidenta obsadily nadané slečny z Rumunska a jako druhý viceprezident byl zvolen Ir, neustále sršící humorem. Poslední formalitou bylo vytvoření různých výborů, které se specializovaly na konkrétní témata, například Výbor pro lidská práva. Hlavní náplní programu celého týdne pak bylo jednání v těchto výborech, kde jsme diskutovali různá témata a navrhovali nová doporučení pro Evropský parlament. V odpoledních hodinách jsme se pak sešli všichni na jednání Evropského parlamentu a o návrzích se hlasovalo. Mezi diskutovanými návrhy byla například možnost členských zemí opustit Eurozónu nebo společná azylová politika.

Simulace Evropského parlamentu nebyla ale jedinou náplní programu. Účastníci třeba prezentovali systém rozdělení moci v jednotlivých účastnických zemích, vytvářeli projekt symbolizující Evropu, točili krátké filmy nebo se učili, jakým způsobem mohou jako občané zasahovat do politiky Evropské Unie. Díky poznávací hře v okolní přírodě jsme i poznali prostředí a prošli jsme se přes hranice až do ČR. Účastníci z Turecka si připravili prezentaci o probíhajících protestech v jejich zemi. Po prezentaci se pak strhla výborná diskuze mezi všemi účastníky. Jeden den byl věnovaný návštěvě nádherného města Wroclawi, kde jsme se nejprve zúčastnili prezentace v Evropském domě, poté navštívili radu vojvodství (u nás jako krajská rada), setkali se se zástupci Evropského parlamentu i regionu a nakonec povečeřeli ve stylové restauraci v centru města. Vše bylo zakončeno fantastickou hudební show vodní fontány.

 

Před tímto projektem jsem se již zúčastnil několika jiných, ale s klidným svědomím můžu říci, že projekt Happy Europe byl z nich nejlepší. Projekt byl výborně zorganizován, pestrý, zábavný i naučný. Především však se sešli výborní lidé, a to jak na straně organizátorů a dobrovolníků, tak účastníků. Po celou dobu panovala výborná pozitivní nálada. Pro mě osobně to byl jeden z mých nejlepších týdnů v životě. 

Jan Švec 

Možná se ti bude líbit