Biographies of Resistance: Meeting with the History of Marginalized Groups, between Oppression and Fight for Human Rights – online

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1:  výměna mládeže/letní škola

Termín konání: 5.—16. září 2021

Místo konání: Záhřeb, Chorvatsko 

Pro více informací o projektu si důkladně přečtete Info-pack

Hostitelská organizace: Documenta Centar Za Suocavanje s Prosloscu Udruge

Účastnící-se země: ČR, Itálie, Řecko, Srbsko, Španělsko, Chorvatsko

Český tým: Filip Lipenský, Polina Sanochkina, Zdeňka Jarošová

Brožura z projektu: zde

Report z projektu:

Projekt „Biographies of Resistance: Meeting with the History of Marginalized Groups, between Oppression and Fight for Human Rights“ se konal 5. až 16. září v krásném hlavním městě Chorvatska, Záhřebu. 

Projektu se účastnili mladí lidé celkem z šesti evropských zemí, konkrétně z Chorvatska, Španělska, Itálie, Srbska, České republiky a Řecka. Projekt se konal pod záštitou organizace Dokumenta. Česká skupinka byla tvořena pouze třemi účastníky, ale i přesto jsme byli aktivní součástí projektu. 

Během celého projektu jsme se pomocí rozdílných aktivit věnovali tématu marginalizovaných skupin v našich zemích, a to jak v historickém kontextu, tak i v současnosti. První dny byly zaměřené na seznámení a stmelení skupiny, probíhaly diskuse, a to především v menších skupinkách, kde jsme sdíleli situaci marginalizovaných skupiny v naších zemích. Během exkurzí jsme navštívili důležitá místa chorvatské historie a seznámili jsme se s mnoha příběhy statečných lidí, kteří se nebáli a postavili se proti útlaku a bojovali za lidská práva.  

Projekt byl skvělý i z důvodu, že veškeré aktivity a workshopy byly organizovány účastníky. Stali jsme se tak spoluorganizátory projektu, aktivně se podíleli na vytváření programu a měli jsme možnost vyzkoušet si různé skupinové aktivity a vedení workshopu. Při všem nám ale samozřejmě pomáhala Alice s Tenou, které se nám plně věnovaly po celou dobu projektu. 

Z projektu si odnáším mnoho nových zkušeností a znalostí. Dohromady jsme se všemi účastníky vytvořili prostor, kde mohl každý otevřeně projevit svůj názor a sdílet jeho příběhy. Diskuse byly vždy obohacují a několikrát pokračovaly i během našeho volného času, kdy jsme měli čas a příležitost prozkoumat celý Záhřeb a navštívit místní památky. Odnáším si také mnoho vzpomínek a zážitků, které jsme za těch 11 dní spolu s ostatními účastníky prožili, a to hlavně i díky skvělé organizaci ze strany Alice a Teny, kterým takto na dálku znovu děkuji. Zároveň bych chtěla poděkovat i všem z EYCB, díky kterým jsme se projektu mohli účastnit a kteří nám byli nápomocní při zařizování všeho důležitého.

                                                                                                                         Zdeňka Jarošová

Možná se ti bude líbit