Biographies of Resistance: Meeting with the History of Marginalized Groups, between Oppression and Fight for Human Rights – Chorvatsko

single-image

Projekt se kvůli pandemii přesunul na zatím neurčený termín. Prosím vyčkejte, dokud se zde neobjeví nový termín konání.

Termín konání: květen 2021 (přesný termín bude uveden začátkem roku 2021)

Místo konání: Záhřeb, Chorvatsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1:  výměna mládeže/letní škola

Počet členů české skupiny: 4+1GL

 Důkladně si přečtete Info-pack a call for participants. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím vyčkejte, dokud se zde neobjeví nový termín konání.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Documenta Centar Za Suocavanje s Prosloscu Udruge

Účastnící-se země: Czech Republic, Italy, Greece, Serbia, Spain

Věkový limit pro účastníky: 18-22

Věkový limit pro group leadera: 18+

Popis projektu:

Máš zájem o historii a přemýšlel/a jsi, proč v ní téměř nikdy nenajdeš zmínky o členech dnešní LGBTQ+ komunity a dalších opomíjených skupinách? Chtěl/a bys, aby se to do budoucna změnilo? To jsme rádi! Setkej se s dalšími lidmi kteří smýšlí podobně a užij si týden na prodloužení prázdnin v Chorvatsku!

Tato výměna mládeže se zaměřuje na problém nedostačeného zastoupení opomíjených skupin (žen, náboženských a národnostních menšin, LGBTQ+, uprchlíků a migrantů) ve vzdělávání, pohledech na historii a veřejných prostorách. Tento problém podporuje stereotyp tvrdící, že tyto skupiny nejsou důležité a že není potřeba tyto skupiny zahrnovat do záznamů o naší minulosti. Na naší letní škole chceme proti této interpretaci bojovat a uvážit roli, kterou tyto skupiny měli v průběhu 20. století.

Budeme řešit následující otázky:
Proč byly (a stále jsou) opomíjené skupiny vyškrtnuty z historického kontextu?
Proč jsou tyto skupiny prezentovány jako pasivní prvky historie, a ne jako její činitelé?
Proč nenajdeme jména členů těchto skupin v názvech měst a ulic?

Až donedávna byla historie psána primárně privilegovanou vrstvou ze západu Evropy, která perspektivy opomíjených vrstev ignorovala a činila je neviditelné. V naší multikulturní a diverzifikované společnosti věříme, že je potřeba interpretovat historii tak, aby nedocházelo k jejímu překrucování v historiografii a školní výuce. Pomocí workshopů, her a umění objevíme, jak lze historii chápat lépe.

Před projektem:
Rádi bychom aby si každá národní skupina připravila 2 workshopy a prezentaci. Není čeho se bát; na každé z těchto aktivit se bude podílet celá národní skupina a její group leader. Skupina by se měla v průběhu srpna alespoň 1x sejít na přípravu workshopů a prezentací (případně se spojit online).

Workshopy:
Každá národní skupina si na projekt připraví 2 workshopy, které na projektu zorganizuje. Název workshop, jeho téma a doporučené metody budou zadány, ale zbytek bude záviset na tom, jak dané téma pojmou účastníci projektu. Skupina se může rozhodnout, jestli chce oba workshopy organizovat jako celek nebo jestli se chce rozdělit na dvě části. Můžete také navrhnout vlastní aktivitu. Tato aktivita musí být interaktivní, nediskriminační, s prostorem pro diskusi. Pokud máš nápad na aktivitu, napiš nám!

Prezentace:
Jeden den projektu bude zaměřený na prezentace jeho účastníků. Prezentace by měla být zaměřená na životopisy a životní příběhy lidí z lokálního a národního prostředí účastníků. Osoby, na které bude prezentace zaměřena, nemusí být důležité z historického hlediska — mohou to být například osoby z okolí účastníků či lidé z místní komunity, které jsou pro účastníky důležité z pohledu boje za lidská práva. Prezentace by měla trvat 30—40 minut a nezáleží na tom, jestli bude prezentovat jeden z účastníků nebo celá skupina.

Výstřižky z novin:
Na jeden z našich workshopů budeme potřebovat vystřižené články z novin a knížek. Články a stránky z knížek mohou být zaměřené na nějakou významnou osobu z řad opomíjených skupin, ale také na nepochopení těchto skupin (stereotypy a předsudky) a případnou nepřítomnost těchto skupin v médiích v dané historické době. Aby byl workshop úspěšný, musí každý účastník přinést alespoň jeden výstřižek.

Profil účastníka:
Zájem o témata projektu
Zájem o podílení se na předprojektových aktivitách v srpnu
Připravenost účastnit se celého projektu

Možná se ti bude líbit