Compos Mentis: Inclusion and Mental Well-being in Youth Projects — Polsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: více-fázový tréninkový kurz

Termíny konání:

  1. tréninkový kurz: 14.—21. srpen 2021
  2. tréninkový kurz: 14.—21. září 2021

Místo konání: Villa Re-Zone, Rabka Zdrój, Polsko

Celý hotel je objednán jen a pouze pro účastníky tohoto projektu.

Počet účastníků v českém týmu: 3

Než nad svou účastí na jakémkoliv projektu začnete uvažovat, prosím přečtěte si sekci Chci vyjet na projekt.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete si info-pack pro tréninkový kurz č. 1 (14.—21. srpen) a info-pack pro tréninkový kurz č. 2 (14.—21. září)

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Počet volných míst: 1

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Polska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Nausika

Věkový limit pro účastníky: 18+

Účastnící-se země: Řecko, Chorvatsko, Gruzie, Polsko, Bosna a Herzegovina, Kypr, Maďarsko, Portugalsko, Švédsko, ČR

Popis projektu:

Už jsi organizoval/a vlastní projekt, nebo bys to chtěl/a zkusit? Pak asi dobře víš, že prvních pár dní každého projektu je zaměřených na lepší poznání svých spoluúčastníků a bourání ledů. Na tomto projektu se dozvíš, jak lépe takové aktivity zorganizovat.

Cílem tréninkového kurzu Compos Mentis je podpořit inkluzi a diverzitu na projektech pro mládež. Toho bude docíleno vybavením pracovníků s mládeží nástroji pro efektivnejší facilitování skupin s účastníky z řad znevýhodnené mládeže, specificky s mládeží s psychickými problémy.

Výše zmíněná témata navštívíme během 2 tréninkových kurzů, které spojí 30 pracovníků s mládeží z 10 evropských zemí. Účastníkům nabídneme příležitost rozvinout jejich znalosti ohledně psychických poruch a také schopnosti, které jim umožní tvořit bezpečné učební prostředí pro jimi organizované projekty.

První tréninkový kurz bude zaměřený na rozeznávání různých poruch psychického zdraví a prozkoumávání různých psychoterapických postupů, zatímco druhý kurz bude věnován tvorbě nových terapeutických nástrojů, které při použití na projektech pro mládež povedou k efektivnější inkluzi účastníků a účinnější práci ve skupinách.

Cíle 1. tréninkového kurzu:

  • Naučit účastníky rozeznávat různé druhy poruch psychického zdraví a prozkoumat různé metody psychoterapie;
  • Posílit efektivitu vedení a adaptibilitu ve světě VUCA;
  • Naučit, procvičit a aplikovat metody pro sociální inkluzi;
  • Naučit účastníky poznání, empatii a snaze o inkluzii vůči lidem s omezenými příležitostmi v oblasti psychického zdraví a podpořit skupinovou práci na projektech pro mládeže obecně 
  • Naučit účastníky metodám terapeutického přístupu zaměřeného na člověka, nenásilné komunikace a Gordonova komunikačního modelu.

Metody použité na projektu:

Role-playing hry, vypravování, nenásilná komunikace, cvičení využívající Gordonova modelu, hry Fishbowl a Scavenger Hunt, metoda World Café, unconference a peer-to-peer coaching

Možná se ti bude líbit