One Wild Life – Portugalsko

single-image

One Wild Life – Portugalsko
Termín konání: 15.-25. červen 2017

Místo konání: Banzão, Colares, Sintra, Portugalsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Pročtěte si fantastickou brožurku z tohoto projektu (= A guide for trainers and facilitators about creating transformative Learning Experiences.)

Účastníci: Liudmila Gasina, Dominika Váňová

Hostitelská organizace: Associação Spin

Účastníci se země: ČR, Itálie, Maďarsko, Nizozemí, Bulharsko, Německo, Rumunsko, Portugalsko, Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko, Španělsko

Report z projektu:

Tréninkový kurz „One wild life“ se konal od 16. do 25. června v ECO COOP Quinta dos 7 Nomos v Portugalském Colares, zhruba 20 minut chůze k oceánu. Ubytováni jsme byli ve stanech typu teepee po 6- 7 lidech, poblíž se nacházely 2 kompostované toalety a 2 sprchy pouze se studenou vodou. Jídlo zde bylo vegetariánské, velmi často ze surovin vypěstovaných v permakulturní zahradě ECO COOPu. Místní byli velice milí a přátelští. Kromě zajištěných snídaní, obědů a večeří byla možnost dokoupit si svačinu v místním bio obchůdku, případně dát biokávu v místní malé kavárničce. Místo dále nabízelo večerní posezení u ohniště, které jsme hojně využívali. Přestože se jednalo o místo takto specifické, nacházelo se uprostřed města, takže civilizace nebyla daleko. Kurzu se kromě naší české dvojice účastnili pracovníci z mládeží z Německa, Rumunska, Maďarska, Lotyšska, Estonska, Itálie, Španělska, Slovinska,Portugalska, Bulharska a Holandska.

Tématem kurzu bylo hledání správného směru a cesty a to jak v osobním tak profesním životě pracovníků s mládeží. První polovina kurzu byla zaměřena na seberozvoj účastníků a hledání jejich místa ve světě, ve kterém žijí svůj každodenní život a to i s ohledem na životní události v jejich minulosti. Většina aktivit byla velmi intenzivní a prožitková. Od druhé poloviny kurzu se zaměření přesunulo na profesní život, na možnost realizace svých zájmů,dovedností, schopností, snů a nápadů v aktuálním či plánovaném zaměstnání, na přesah těchto aktivit vedoucí k pomoci a rozvoji druhých.

Aktivity, které si na sobě účastníci vyzkoušeli jsou velmi dobře přenositelné do práce s mládeží, ale i dospělými a to jak s jednotlivci, tak se skupinami. 

Kurz započal seznamovacími aktivitami, seznámením s tématy jednotlivých dnů, pravidly místní komunity a rozdělením rolí. Utvořily jsme skupinky, které měly na starost např.  starání se o společné prostory, aby byly čisté a útulné, plánování večerní volné zábavy, hlídání času, aby byli vždy všichni na programu včas atd. Také jsme si rozplánovaly služby v místní kuchyni, kde jsme pomáhali s mytím nádobí po každém jídle a na obstarávání místního zvířectva. Další dny pak kurz probíhal podle předem daného harmonogramu .Každé ráno před snídaní byla možnost zacvičit si jógu a večer po programu jsme vyráželi buďto společně či v malých skupinkách k oceánu, hráli, zpívali a tančili u ohně, ale prostor byl i pro workshopy jednotlivých účastníků- masáže, tanec, pletení náramků atd. Poslední den byl pak jako vždy hodnotící a rozlučkový.

Jelikož se jednalo již o třetí běh tohoto kurzu, poprvé proběhl v Maďarsku a podruhé ve Švýcarsku, program byl skutečně skvěle vyladěný a aktivity na sebe navazovaly, dramaturgie kurzu byla velmi pěkně promyšlená, zároveň byli lektoři schopni reagovat na potřeby účastníků a provádět drobné změny v programu.

Chtěla bych poděkovat nejen portugalské organizaci, která zašťiťovala skvěle připravený a zorganizovaný program i pobyt, ale také české  EYCB a jmenovitě koordinátorce Janě Parolkové, se kterou jsme jako čeští účastníci byly před začátkem i po  skončení kurzu v kontaktu. Komunikace a informace jak z české, tak norské strany byly na skvělé úrovni, odpovědí na emaily jsme se dočkali vždy obratem a měli jsme vždy včas všechny potřebné informace ve srozumitelné podobě.

                                                                                                                                                                                        Dominika Váňová

Možná se ti bude líbit