Communication – The Key of Change — Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Santa Maria da Feira, Portugalsko

Termín konání: 8.—14. duben 2024

Český tým: 4 účastníci (ve věku 18+).

Přečtete si info-pack

Hostitelská organizace: Cruz Vermelha Portuguesa de Sanguedo (Portuguese Red Cross – Delegation of Sanguedo)

Report z projektu:

S potěšením vzpomínám na svou účast na školení „Komunikace – klíč ke změně“, které se konalo v portugalském městě Santa Maria da Feira od 8. do 14. dubna 2024. Tohoto projektu financovaného z programu Erasmus+ se zúčastnilo 33 pracovníků s mládeží ze šesti evropských zemí: Portugalska, Španělska, Řecka, České republiky (naše organizace), Estonska a Itálie.

Tréninkový kurz byl zaměřen na zlepšení komunikačních dovedností mezi pracovníky s mládeží a mladými lidmi. Naučili jsme se různé techniky na podporu lepšího porozumění včetně empatie, aktivního naslouchání, respektu, ověřování a jasné komunikace. Tyto dovednosti jsou klíčem k efektivnímu řešení konfliktů a pozitivnímu rozvoji mládeže.

Tréninkový kurz poskytl cenné poznatky a praktické nástroje pro zlepšení komunikace s mladými lidmi. Prozkoumali jsme různé komunikační modely a techniky aktivního naslouchání, empatie a zpětné vazby. Naučili jsme se strategie řešení konfliktů a podpory pozitivního rozvoje mládeže.  Nejvýznamnějším přínosem projektu však mohlo být mezikulturní prostředí, které nám poskytl. Mohli jsme si vyměnit zkušenosti a poznat postupy práce s mládeží v různých evropských zemích. Tuto výměnu dále obohatil speciální mezikulturní večer, na kterém jsme oslavili naše různorodé kulturní zázemí.

Cennou zkušeností byl celý zážitek ze školení „Komunikace – klíč ke změně“. Získala jsem praktické dovednosti, rozšířila si znalosti o mezikulturní komunikaci a navázala kontakty s kolegy z celé Evropy. Věřím, že tyto znalosti budou důležitým přínosem pro mou práci s mladými lidmi v mé organizaci.  S výhledem do budoucna plánuji implementovat komunikační techniky, které jsem se naučila, do své každodenní práce s mladými lidmi.

Nela N.

Možná se ti bude líbit