IMPACT LAB — Estonsko

single-image

Termín konání: 23.-30. duben 2018

Místo konání: Suure-Jaani, Viljandi, Estonsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: contact making seminar

Přečtete si info-pack

Účastníci: Jakub Miklín, Veronika Svobodová

Účastnický poplatek (vybírali si ho samotní organizátoři): €25

Hostitelská organizace: MTÜ Noored Ühiskonna Heaks 

Účastnící se země: Česká republika, Estonsko, Itálie, Rakousko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Island, Makedonie, Litva, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Španělsko a Turecko

Report z projektu: 

V posledním dubnovém týdnu se v blízkosti estonského města Suure-Jaani konal seminář, jehož cílem bylo posílit manažerské kapacity účastnících se organizací a poskytnout jejich zástupcům prostor pro navázání dlouhodobých strategických partnerství. Celkem se na něm potkalo 28 pracovníků s mládeží z dvacítky organizací z Rakouska, České republiky, Chorvatska, Kypru, Dánska, Estonska, Řecka, Maďarska, Islandu, Itálie, Litvy, Makedonie, Polska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Turecka.

Příjezdový a první pracovní den patřil tradičně seznamování účastníků a vytváření dobře fungujícího týmu. To nedalo moc práce, protože všichni jsme si hned po prvotním otrkání se velmi dobře rozuměli. I díky tomu se teambuildingová aktivita „Mission impossible“, během níž jsme měli splnit celkem patnáct úkolů (mj. vymyslet slogany pro tento seminář, vytvořit logo, pořídit skupinovou fotku, na níž se nikdo nedotýká nohama země, nebo chytit jednorožce), změnila v mission possible, kterou jsme se navíc dobře bavili.

Poslední možné bariéry padly při představování našich zemí, a to jak tradičními pokrmy a nápoji, tak vtipnými scénkami. Na tento interkulturní večer jsme navázali podrobnými prezentacemi jednotlivých zúčastněných organizací. Abychom totiž mohli navázat skutečně strategická partnerství, bylo nejprve nezbytné dobře poznat, jakou vizi ta která organizace má, s jakou cílovou skupinou pracuje, jakým činnostem se věnuje a co očekává od svých partnerů. Na základě takto získaných informací sestavených do přehledné matice jsme vytvořili menší skupiny a začali pracovat na společných projektech. Nápadů na výměny mládeže, mobility pracovníků s mládeží, dobrovolnické projekty a další se vynořilo nepřeberně, šest z nich jsme následně podrobně rozpracovali do konceptů žádosti o grant.

Jak jsem už uvedl výše, měl ovšem IMPACT LAB více cílů než jen navazování kontaktů mezi organizacemi. Velká pozornost byla věnována také zlepšení kvality projektů, práce s mládeží a managementu organizací. Vedle teoretických prezentací o metodách pro efektivní šíření a využívání výsledků projektů a jejich zviditelnění, jsme měli zejména příležitost zamyslet se, jak fungují naše organizace a co (a jak) bychom měli zlepšit. Mnoho inspirace přinesl také odpolední „tool fair“, kdy účastníci sdíleli praktické tipy na metody a techniky, které sami při práci s mládeží a řízení svých organizací s úspěchem používají. Třešničkou na dortu pak byly exkurze do dvou mládežnických center. Práce s mládeží se v Estonsku těší velké podpoře místních autorit a veřejných činitelů, což šlo vidět i na zázemí a bohatém vybavení center v Suure-Jaani a Viljandi. Mladí lidé tam mají k dispozici kromě mnoha stolních her a fotbálku i antistresovou místnost s boxovacím pytlem, kuličkový bazén, místnost pro nahrávání a mixování hudby, koncertní/divadelní sál, indoor skatepark, venkovní hřiště na fotbal, dopravní hřiště… a mnoho dalšího.

I když většinu času jsme pilně pracovali, vybylo nám i pár chvil pro hry a poznávání nádherné estonské přírody a kultury. Bydleli jsme v turistickém centru Vanaõue holiday centre situovaném v lese na břehu malebné řeky. V krásné dřevěné chatě nemohla chybět ani sauna, kde jsme strávili dva příjemné večery. Pro Estonce je saunování nejen obvyklým způsobem, jak si užít víkendové večery s rodinou a přáteli, ale zřejmě i nezbytností, protože v Estonsku je poměrně chladné podnebí.

Když jsme se tak posledního dubnového dne vraceli ze studeného severského jara zpět do českých tropů, odváželi jsme si s sebou nejen spoustu tipů a inspirace pro zlepšení naší práce s mládeží, nové kontakty, partnerství a přátelství, ale i touhu se do Estonska někdy znovu vrátit…

Velké díky skvělým facilitátorům Marcovi a MarCusovi, dokonalému organizačnímu týmu Noored Ühiskonna Heaks, všem účastníkům a v neposlední řadě perfektní projektové koordinátorce EYCB Janě Parolkové za tento úžasný a nezapomenutelný týden!

#impactlabestonia #erasmusplus#noorteagentuur

Jakub Miklín

Možná se ti bude líbit