Let’s Break the Breaking News — Rumunsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Sarata Monteoru & Buzau, Rumunsko

Termín konání: 1.—10. únor 2023

Český tým: 3 účastníci (ve věku 20+)

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivit. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen fobčanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

U tohoto projektu si samotní organizátoři budou vybírat účastnický poplatek ve výši €20/účastník.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Rumunska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Fundatia Pentru Tineret Buzau

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnout pracovníkům s mládeží nové metody a nástroje pro rozvoj kritického myšlení a boj s fake news.

Cíle projektu:

1. Zvýšit kompetence pracovníků s mládeží v oblasti pochopení a aplikování kritického myšlení v každodenní práci;
2. Rozvinout kompetence pracovníků s mládeží v oblasti ochrany a boje proti fake news a elektronickému násilí;
3. Poskytnout a podpořit využití nových nástrojů pro pracovníky s mládeží za účelem stimulovat zodpovědnost mládeže v objevování a šíření fake news.

Metodologie projektu je založena na metodách neformálního vzdělávání včetně prezentací, metody world café, hraní rolí, divadla fórum, debat, apod. Aktivity projektu budou: příprava, úvod do projektu, seznamování se, plenární a týmové workshopy, outdoorové aktivity, interkulturní večery, návštěvy, reflexe a zhodnocení na základě programu projektu.

Očekávané výstupy projektu: hry divadla fórum a sbírka nástrojů a metod možných aplikovat v každodenní práci s cílem zamezit a zastavit šíření fake news.

Profil účastníka:

• 34 účastníků z 11 zemí, +3 experti;
• Věk 20+ (bez horního limitu, dva účastníci z ČR);
• Pracovníci s mládeží, koordinátoři projektů, mládež aktivní v mládežnických aktivitách;
• Dobrá znalost Aj je nezbytná, zachování genderové vyváženosti týmu je preferováno, ale není nezbytné.

Možná se ti bude líbit