Breaking Walls Opening European Windows – Turecko

single-image

Termín konání: 2.-9. října 2017

Místo konání: Muğla, Turecko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Prosím přečtete si INFOPACK

Úastníci: Markéta Sokolová, Marius Lisztwan, Witold Lisztwan, Veronika Deketová

Group leader: Michal Klukan 

Hostitelská organizace: Girisimcilik Kulubu

Účastnící se země: Velká Británie, Španělsko, Slovensko, Švédsko, Polsko, ČR, Makedonie, Turecko

Report z projektu:

2.-9. října se konal projekt Breaking Walls Opening European Windows. Právě krásné turistické město Marmaris v Turecku hostilo 40 účastníků tohoto projektu různých národností. Přijeli studenti z Makedonie, Švédska, Slovenska, Polska, Velké Británie a náš tým z České republiky. Nic z toho by se nestalo bez hostitelské organizace Girisimcilik Kulubu a především skvělého Erdema Gulera.

Naše výměna se nesla v duchu Evropské Unie, především jejích výhod, její problematiky a porozumění celého systému. Cílem bylo poznat, co se za tímto názvem skrývá, jaké procesy zde probíhají, co kandidátské země musí splnit a zaměřit se na cíle EU pro rok 2020.

Dostalo se nám přednášek o fungování EU a jejích institucích, podmínkách přijetí a základních informací, jaké jsou právě plány do roku 2020. Díky těmto poznatkům jsme byli schopni lépe pracovat na úkolech. Často vyvstanuly diskuze na téma Turecko a jeho možné členství v EU a také jsme mnohdy sdíleli své názory o uprchlících a imigrantech.

Členství Turecka bylo právě často probíranou problematikou, diskutovali jsme o přínosech a ztrátách na obou stranách. Tohoto tématu se týkala jedna aktivita, a to průzkum v podobě dotazníku. Procházeli jsme městem a zpovídali turecké občany, jaký mají názor na EU. Překvapilo nás velmi odlišné smýšlení.

Avšak kromě politiky jsme mohli poznat i místní okolí při výletu na zříceninu a plavbu lodí.

Díky úžasným „Intercultural nights“ jsme poznali jiné kultury. V rámci těchto večerů jsme nahlédli do sporů mezi Makedonií a Řeckem, Brexitu a samozřejmě jsme si pochutnali na cizích pochutinách.

V krásném hotelu s chutnými pokrmy se sešla velmi rozmanitá a přátelská skupina lidí ze všech koutů světa. Všichni jsme si během 8 dnů vytvořili krásné zážitky. Rozhodně nikdo nezapomene na VYTOPENÍ přízemí v hotelu, kdy opravdu šlo o čas, všichni se podíleli na záchraně zavazadel. Nakonec se z toho stal nejvtipnější a nejabsurdnější zážitek z celého projektu.

Poslední den jsme strávili celý večer spolu, zhodnotili jsme naší práci a naposledy se pobavili. Pak už nás čekalo to nejtěžší, a to loučení. Během tak krátké doby jsme navázali mnohá přátelství a vytvořili krásné vzpomínky.

Já, jakožto na první (a určitě ne poslední) projekt, určitě nezapomenu. Je to pouze první krok v cestování za poznáním nových kultur a lidí. Děkuju všem za krásný zážitek.                                                                                                                                                                                          Markét Sokolová

Možná se ti bude líbit