We Are Business Pioneers for Social Innovation — Rumunsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Sarata Monteoru & Buzau, Rumunsko

Termín konání: 11.—21. březen 2024

Český tým: 4 účastníci (ve věku 16—23 let) + 1 group leader (ve věku 18+)

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: Hair Redivius Buzau

Report z projektu:

Projekt nesl název We Are Business Pioneers for Social Innovation, jednalo se o výměnu mládeže, která se konala v termínu 11.—21. březen 2024 v Sarata Monteoru & Buzau v Rumunsku. Nejdříve ve vesničce přibližně 2 hodiny cesty od hlavního města Bukurešti.

Jednalo se o neformální formu vzdělávání kde jsme posílili tvůrčího a podnikatelského ducha nezaměstnaných a NEET pro zakládání sociálních podniků. 

NEET je označení pro mladé lidi, kteří nestudují, nepracují a ani se na zaměstnání nepřipravují a živí je především rodiče.

Projektu se zúčastnilo 41 lidí z 8 zemí- Španělska, Itálie, Řecka, České republiky, Litvy, Lotyšska, Bulharska a samoržejmě z hostící země Rumunska.

Měli jsme 3 úžasné koordinátory Bohdana, Iasmýnu a Tolea, kteří měli každý den připravené zajímavé týmové i samostatné práce pro náš seberozvoj a poznání se navzájem.

Ubytovani jsme byli v moc hezkém penzionu v kopci nad vesničkou. Ve velice moderních pokojích po 2-3 lidech různě zamícháni s lidmi z jiných zemí, což byl za mě skvělý nápad. Dále se tam nacházela velká společenská místnost kde jsme často pracoacali a pak prezentovali naše projekty a myšlenky ostatním účastníkům. 

Za normálních podmínek restaurace v přízemí, která se pro nás změnila v jídelnu, krom velmi dobrého jídla, které se skládalo z mezinárodních pokrmů nám servirovali i tradiční rumunské pokrmy. 

Tyto prostory se staly místem našich mezinárodních večerů, kde každá ze zúčastněných zemí reprezentovala svůj stát, ochutnávkou svých tradičních výrobků, jídel, pití a někteří nás naučili i své národní tance nebo písně.

Během celého pobytu se hrála hra tzv. „secret friend“ na začátku projektu si každý tajně vylosoval jméno někoho pro kterého měl každý den tajně, aby nic nezjistil udělat něco hezkého. 

První den jsme se dopravili do Sarata Monteoru v pozdních hodinách.

Další dva dny se hrálo hodně seznamovacích her a začali jsme se pomalu dostávat do tématiky našeho projektu. Sociální podnikání je téma, které není zatím v ČR moc známé a populární, takže některé skupinové aktivity byli pro nás trošku náročnější. Celou dobu jsme pracovali v týmech,  které byli mezinárodně zamíchané a pokaždé jsme pracovali s jinými lidmi. 

Zúčastnili jsme se i několika outdoorovych aktivit, ale počasí bylo většinu času jako na houpačce,  ale některá odpoledne v našem volném čase jsme si i sami uspořádali fotbalový zápas a výšlap na místní vyhlídku.  

Formou her, výrobou plakátů, hraní divadelních scen,…… jsme se učili o sociálním podnikání a připravovali na náš největší projekt během naší výměny mládeže. Čím byl vlastní business plán ve kterém jsme si ve skupinách vybrali problém,  který se nás týká každý den. A celé 3 dny jsme krok po kroku pracovali na logu, propagaci, realizaci, získání potenciálních investorů a videu našeho projektu. 

Na poslední 2 dny jsme se přestěhovali do hotelu ve větším městě Buzau, kde jsme meli čas si projít město a poznat zdejší kulturu. 

Největším vyvrcholením naší třídění prace na projektech byla prezentace našich nápadů na střední ekonomické škole v Bazau zdejším studentům. Dostali jsme velmi pozitivní recenze a spousta našich nápadů si troufám říct že má i reálný potenciál v budoucnu.

Nejkrásnější ukončení našich společně strávených 11 dní byl poslední večer v místním podniku kde jsme měli pronajatou část restaurace a váš secret friend vám předal certifikát a odhalil se tak. Nemohlo chybět společné loučení hodně tance, dobrého jídla a pití. 

Celý projekt utekl tak rychle, ale je dobře známo že čas prožitý se super lidmi utíká velmi rychle. Je pro mě neuvěřitelné, že za těch pár dní jsem si vytvořila přátelství s lidmi u kterých mám najednou pocit že se známe už roky. Chtěla bych velmi poděkovat za možnost se zúčastnit na tak skvělém projektu a chtěla bych tímto také moc poděkovat všem lidem, kteří se na této výměna mládeže podíleli, změnili jste mi život.

Karolína M.

Možná se ti bude líbit