Caring through Sharing 2 — Irsko

single-image

Program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz.

První edice této mobility se konala v březnu 2022 a můžete se o ní více dočíst zde.

Termín konání: 24. září—1. říjen 2022

Místo konání: Woodstown, County Waterford, Irsko

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím přečtěte si infopack

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Irska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Waterford and South Tipperary Community Youth Service Ltd

Účastnící se země: Estonsko, Finsko, Španělsko, Rumunsko, ČR, Belgie, Irsko 

Popis projektu:

 Tréninkový kurz pro zlepšení dovedností pracovníků s mládeží skrze sílu labyrintového divadla založeného na kreativitě a vnitřním vedení jako nástroje sociálního začlenění

Pozadí a téma projektu

Začlenění je jedna z největších výzev, které čelí všechny členské státy EU. Nedávno došlo na celém kontinentu k značnému sociálnímu otřesu. Velké množství lidí se přestěhovalo do Evropy a skrze ni, což vedlo k nárůstu radikalizace, tvorbě rozporů a postavení fyzických i psychických bariér. Dnešní Evropa má mnohem více fyzických zdí mezi zeměmi než v době studené války.

Vysokou prioritou programu Erasmus+ je výzva vytvořit bezpečnou inkluzivní Evropu: „Evropa potřebuje více soudržnou a inkluzivní společnost, která dovoluje občanům hrát aktivní roli v demokratickém životě. Vzdělání a práce s mládeží jsou klíčem k propagaci běžných evropských hodnot, podpoře sociální integrace, vylepšení mezikulturního porozumění a vytváření pocitu sounáležitosti s komunitou, čímž se předchází násilné radikalizaci. Erasmus+ je efektivní nástroj v propagaci začlenění lidí ze znevýhodněného prostředí.“

Tento evropský projekt je příležitost prozkoumat a uvažovat o otázkách ohledně začlenění z různých perspektiv, učit se od jiných zemí a kultur skrze sdílení znalostí ohledně nových přístupů práce a objasňovat myšlenky týkající se běžného chápání začlenění. 

Hlavní cíl:

Celkovým cílem tohoto tréninkového kurzu je zlepšení sebeuvědomění a sebevědomí pracovníků s mládeží z celé Evropy, aby tak mohly podporovat mladé lidí se kterými pracují a mohli je vést skrze jejich učící proces jako plnohodnotné, autentické lidi. Účastníci kurzu dosáhnout výše uvedeného skrze rozvoj učících nástrojů, které mohou po skončení kurzu využít ve svých organizacích.

Cíle:

  • podporovat pracovníky s mládeží v sebeuvědomění, čímž jim umožní dělat vědomé rozhodnutí, které jsou v souladu s jejich vnitřní identitou a jejich životními cíli
  • hlouběji se ponořit a opravdu prožít pojmy jako odolnost, sebedůvěra, empatie a kreativita
  • vytvořit rámec vzdělávacího procesu, kde pracovníci s mládeží cítí závazek a začlenění skrze sdílení a zkušenost
  • poskytnout pracovníkům s mládeží nástroj k podpoře hlubšího spojení s mladými lidmi, se kterými pracují
  • zahrnout místní lidi skrze efektivní metodu labyrintového divadla a rozšířit ji
  • sdílet nástroje a metody z celé Evropy a inspirovat účastníky k zavedení podobných učících procesů po skončení tréninkového kurzu pro jejich vlastní cílové skupiny
  • přemýšlet o vlastním učícím procesu skrze využití klíčových kompetencí z Youth Passu a dát tak příležitost k budování kapacit v kontextu programu Erasmus+

Přístup a metodologie:

Tento tréninkový kurz bude založen na neformálním a informálním vzdělávání s přístupem samoučení. Školitelé využijí umělecké nástroje a představení, především velmi efektivní metodu labyrintového divadla (pohlcující, interaktivní a kontaktně orientované formy) k stimulaci rostoucího sebevědomí a odolnosti.

Během tohoto tréninkového kurzu jsou účastníci zodpovědní za jejich vlastní učení, během kterého je školitelé budou provádět a poskytnou jim vhodné participativní, interaktivní a experimentální metody a aktivity. Pracovní metody budou zahrnovat případové studie, práce ve dvojicích a malých skupinách, meditace, komplementace, teambuildingové aktivity, hraní rolí, diskuze a sebehodnocení. Některá sezení budou doplněna teorií a po všech bude následovat skupinová reflexe nebo sebereflexe.

Profil účastníka:

-pracovník s mládeží, projektový vedoucí, nebo učitel zapojený do práce s mládeží

-plně oddán procesu – reflektovat, sdílet, prožít a účastnit se všech aktivit
– být zcela přítomen ve skupině – postarat se, aby veškeré osobní a pracovní záležitosti nezasahovali do tréninkového kurzu
– chodit vždy na čas
-nebát se vystoupit ze své komfortní zóny
-být ochoten nahlédnout do sebe a zamyslet se nad svým profesním a soukromým životem
-připojit se k ním na této intenzivní, pohlcující a nezapomenutelné cestě

Možná se ti bude líbit