A Youth’s Journey to Politics — Rakousko

single-image

Termín konání: 14.-21. říjen 2019

Místo konání: Velden am Wörthersee, Rakousko

Projekt je plně obsazen. Můžete se hlásit jako náhradníci.  

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Informace o projektu: prosím důkladně si přečtete info-pack

Hostitelská organizace: Gemma

 

Účastnící-se země: Austria, Slovenia, Spain, Czech Republic, Italy, Cyprus, Estonia, Romania, Latvia, North Macedonia, Bulgaria 

 

Účastníci: Victoria Usan, Štěpán Kašpar

 

Report z projektu:

Malý ráj na zemi, Velden am Wörthersee, nebo-li Velden u Vrbského jezera. A na břehu jezera mládežnický a rodinný hostel Cap Wörth. My, Viki a Štěpán, jsme se zde zúčastnili tréninkového kurzu Youth’s Journey into Politics (Cesta mládeže do politiky), který probíhal od 14. do 21. října 2019.

Z důvodu vysoké uhlíkové stopy, která by byla vyprodukována v případě letu letadlem, jsme se rozhodli, že na místo budeme cestovat vlakem. Strávili jsme tak 9hodinovou cestu z Pardubic (v případě Viki z Poděbrad) přímo až do Veldenu. Naši cestu nám zpříjemnilo setkání s dalšími účastníky ze Španělska, Estonska, Severní Makedonie a Rumunska, a tak jsme měli možnost poznat pár dalších účastníků již před začátkem projektu. Do městečka jsme dorazili v podvečerních hodinách, odkud nás dovezlo taxi přímo až do areálu Cap Wörth. Po seznámení s dalšími účastníky a večeři jsme se již těšili na další den, kdy byl projekt zahájen.

První den projektu (tedy úterý) zahájily seznamovací hry, abychom se opravdu všichni poznali. Později jsme začali pracovat na pravidlech a agendě projektu, teambuildingu a nakonec jsme začali s tématem politiky. Den byl zakončen mezikulturním večerem, kdy jsme představovali kultury a stereotypy našich zemí a samozřejmě jsme vzájemně ochutnali naše národní dobroty.

Středa byla plná workshopů a tvrdé práce. Bylo nám dáno mnoho informací. Měli jsme příležitost seznámit se s různými ideologiemi a hovořit o problémech našich zemí a jejich možných řešeních. Začali jsme také pracovat na tzv. Manifestech – politikách pro záležitosti, které bychom chtěli vyřešit v naší společnosti. Protože jsme na nich pracovali ve skupinách s lidmi z různých zemí, museli jsme najít kompromis, což je také velice důležitá součást politiky a společnosti.

Ve čtvrtek jsme jeli do Klagenfurtu, největšího a administrativního centra rakouských Korutan. Zde jsme navštívili lokální pobočky dvou rakouských politických stran – Sociálně demokratickou stranou a Novou lidovou stranou. Také jsme se setkali se zástupkyní místní studentské unie. Bylo skvělé slyšet z první ruky informace o otázkách týkajících se pohlaví a migrace, změny klimatu nebo účasti mládeže ve společnosti. Po obědě v Evropském domě jsme se rozdělili do menších skupin, abychom si sami prohlédli město.

V pátek jsme diskutovali o různých politikách týkajících se mládeže. Také jsme provedli cvičení o strukturovaném dialogu a společném řízení.

Sobota byla věnována politické mluvě. Čas byl věnován psaní inspirativních projevů a jejich prezentování. Diskutovali jsme také o trojúhelníku „étosu“, „logosu“ a „patosu“, různých řečnických stylů. Také jsme diskutovali o politických rámcích a vyzkoušeli jsme si politický lobbing. Na konci dne jsme dokončovali naše manifesty.

Poslední den jsme hájili naše manifesty, jako bychom byli ve skutečném parlamentu. Také jsme hovořili o programu Erasmus + a všech jeho aspektech. Den byl zakončen rozloučenou večeří a rozdáním Youthpassů.

Každý den kurzu začínal procházkou ve dvojicích či malých skupinkách, kdy jsme ve dvaceti minutách diskutovali o zadaném tématu. Podobná „tradice“ probíhala i každý podvečer. Před večeří jsme reflektovali celý den, diskutovali o probraných tématech a také konzultovali organizační záležitosti – co se nám líbilo a co se nám naopak nelíbilo.

Celý tento tréninkový kurz byl velice dobře organizován a jsme velice rádi, že jsme se jej právě my mohli zúčastnit.

 Victoria Usan a Štěpán Kašpar

Možná se ti bude líbit