Change Laboratory: Second floor — Makedonie

single-image

Termín konání: 2.-10. března 2013

Místo konání: Struga, Makedonie

Účastníci: Šárka Martínková, Lenka Bernátová

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1. tréninkový kurz

Report z projektu:

Intenzivní týdenní trénink, zaměřený na téma podnikání se sociálním přesahem, svedl dohromady 28 příjemných účastníků a organizátorů ze 14 evropských zemí a dovolil nám tak strávit povedených 8 dnů. Pohostinná Makedonie, přesněji malé město Struga na okraji Ohridského jezera, se tak stala zázemím pro růst kreativních nápadů a rozvoj znalostí a dovedností ve sféře sociálního podnikání. Že nevíte, co sociální podnikání je? Nejste sami, asi skoro nikdo z nás před příjezdem neměl tušení, jak lze odstraňovat palčivé sociální problémy a přitom z toho mít zisky.

Cílem bylo naučit se a osvojit si, jak získat a uvést do chodu podnikatelské nápady, které by opravdu mohly ovlivnit naše komunity a napomoci tak vyřešit některý z jejich problémů. Zjistili jsme, jak vytvořit příležitost pro každého, který má chuť se zapojit a účastnit se této změny. Pěkné bylo pozorovat, že ač jsme zde byli ze 14 různých zemí, vesměs problémy komunit byly totožné. A je skvělé zjistit, že se pomocí sociálního podnikání dají řešit, což je hodně inspirativní! 

Co hodnotím opravdu velmi kladně, byla použitá metodologie práce, která přinášela opravdové výsledky. Oproti klasickému vzdělávání, okamžitě veškeré teoretické poznatky byly převedeny do praxe a s postupujícím týdnem jsme se dostávali hlouběji a hlouběji do tématu. První polovina týdne byla primárně věnována potřebnému znalostnímu „podhoubí“. Prvně jsme zhodnotili výsledky našeho přípravného snažení ve formě 10€ excercice, kdy jsme se měli pokusit během měsíce vytvořit podnikání se základním kapitálem 10 €. Dále jsme se věnovali rozšíření sociálního podnikání v Evropě, snažili se porozumět jeho procesům, dále pak pochopit v čem je jeho inovativnost a pokusit se vygenerovat co nejvíce smysluplných nápadů na sociální změnu v našem okolí.  Zhruba v půlce týdne následoval odpočinkový předěl, výlet do malebného Ohridu, který nám dal prostor na načerpání nové energie a zaležení vykrystalizovaných nápadů na podnikatelské projekty.  Druhá polovina se pak intenzivně věnovala práci v menších týmech, kdy jsme opravdu každý rozpracovávali náš podnikatelský plán, ke kterému jsme přilnuli a měli chuť ho zrealizovat i po skončení projektu. Workshopy byly soustředěné už více na propagační a produktové záležitosti, které nám měly napomoci v tvorbě co nejlepšího základu pro naše budoucí podnikání, na tvorbu business plánu a taktéž dávaly prostor pro zpětnou vazbu od „potenciálních“ zákazníků a na zapracování nových podnětů.

Ač se to zdá jako absolutně vzdělávací a úmorně pracovní týden, nezapomněli jsme si užívat krásného prostředí jezera, všudy tekoucí Rakije, makedonského šíleného turbofolku, vtipných a srdečných Balkánců a taktéž chutných mezinárodních večerů. Zn. Bylo to fakt skvělé, díky za tuto příležitost! 

Šárka Martínková

Možná se ti bude líbit