Upskill Youth — Lucembursko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Esch sur Alzette, Lucembursko

Termín konání: 6.—13. duben 2024

Český tým: 4 účastníci (ve věku 18+).

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: L’École des Valeurs

Report z projektu:

Hned od začátku pobytu v Esch sur Alzette byla ve vzduchu cítit přátelská atmosféra, kdy hlavní organizátoři vyčkávali na příjezd všech účastníků. Bylo na nich vidět, jakou radost mají, když všichni v pořádku dorazili do ubytování. Účastníci tohoto workshopu přijížděli krom České republiky take z Litvy, Severní Makedonie, Rumunska či Bulharska. Program začínal oficiálně následující den, v neděli 6. dubna. Program na celý týden byl jasně daný, nicméně organizátoři se rozhodli využít na Lucembursko krásné počasí. Po seznamovacích hrách jsme se tak sešli před ubytováním na teambuildingovou hru. Rozdělili nás na několik skupinek, ve kterých jsme měli plnit nejrůznější úkoly spojené s komunikací. V neděli jsme byli také rozděleni do tzv. Angel’s týmů, které byly zodpovědné za dobrou náladu, včasné příchody a večerní program.

Druhý den byl pak věnován problematice DiSC, kdy nám dva hlavní lektoři Bogdan a Tibi představovali různé chování a povahové rysy osobností. Dopolední blok byl většinou věnován teorii a odpoledne jsme se nabité poznatky snažili užít v praktických cvičeních. Pondělí odpoledne jsme např. trávili vymýšlením otázek, které nám pomohou určit zda daná osobnost je D, I, S nebo C. Úterní program byl pak zpestřen návštěvou českého velvyslance, rumunské velvyslankyně a evropské komisařky. Pro více energie byl odpolední blok věnován odpočinku, kteří mnozí využili k návštěvě hlavního města. Po odpoledním odpočinku přišel mezinárodní večer, kde každý národ prezentoval potraviny a folklór své země. Česká družina zaujala zejména velkým výběrem piv a ukázkou tance polka.

Odpočinkový den byl potřeba, protože středeční program byl velmi intenzivní. Hlavní náplní bylo koučování, kdy jsme byli rozděleni do skupin po třech. V každé skupině byl klient, kouč a pozorovatel. Kouč měl roli naslouchat a jen výjimečně něco málo poznamenat, zatímco klient mluvil 8 minut o svých problémech, životě. Pozorovatel se soustředil na kouče a po uplynutí 8 minut dal kouči velmi užitečný feedback, jako např. špatná řeč těla, oční kontakt, atd. V odpoledním bloku jsme se seznámili s kostičkovou hrou, která se pro mnohé z nás stala symbolem tohoto pobytu.

Hláška „Nesahat na kostičky!“ provázela celý pobyt. Smyslem této aktivity bylo ukázat, jak moc si věříme, jak chceme riskovat či jak na nás působí, když „hrajeme“ za sebe či za tým. Celou středu se ve volných chvílích scházeli Angel’s týmy, které se snažili připravit na následující den, kdy byl o naplánováno představování projektů. Všechny Angel’s týmy měly představit projekt o délce 45 min. Cílem bylo představit aktivitu, přednášku, cokoliv, co by mohli všichni využít v rámci tématu našeho workshopu. Většina týmů si připravila komunikační hry, které měly vytrhnout z každodenní rutiny. Oficiálně poslední workshopový den byl pátek, kdy probíhalo tzv. World  art café. V simulaci kavárny jsme ve skupinkách hovořili o různých tématech, jak by se daly využít nové poznatky, či vylepšení současných podmínek. Zároveň jsme u toho mohli být kreativní a tvořit na papíry umění.

Odpolední blok byl pak tvořen přípravou dvou týmů, kde si každý tým měl připravit zpravodajskou relaci o předem daných kategoriích, jako bylo cestování, sport či technologie. Relace se měla vztahovat k týdnu, který jsme prožili společně v Esch. Ústředním tématem se staly opět kostičky.

Pak už přišel poslední večer a volná zábava a postupné loučení všech účastníků. Následují den jsme se rozjeli do všech různých částí Evropy se vzpomínkou na workshop a na nové přátele.

Václav Ch.

Možná se ti bude líbit