Change Your Mind, Change Your Life — Slovinsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Salovci, Slovinsko

Termín konání: 29. červen—11. červenec 2023

Přečtete info-pack. 

Účastníci: Markéta Zemanová, Markéta Havlíčková, Jakub Hložek, Václav Plavjanik, Miloš Koudelka

Group Leader: Ondřej Vaněk

Účastnící se země: Česká republika, Ukrajina, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko

Hostitelská organizace: Association Connect

Report z projektu:

Projekt Erasmus+ s názvem „Změň své myšlení, změň svůj život“ se uskutečnil ve slovinské obci Šalovci. Tato transformační iniciativa, koordinovaná Evropským mládežnickým centrem v Břeclavi (EYCB), měla za cíl podporovat osobní a profesní rozvoj, mezikulturní porozumění a pozitivní změnu mezi mladými lidmi.

Projekt probíhal se vším všudy od 29. června do 11. července 2023 a přivedl dohromady 35 nadšených účastníků z šesti různých evropských zemí. Skupina byla různorodá a skládala se z mladých lidí ve věku od 16 do 30 let, kteří byli vybráni na základě své motivace přijmout osobní růst, postavit se výzvám a ovlivnit pozitivně své komunity.

Během trvání projektu se účastníci zapojili do široké škály aktivit, včetně workshopů, školení, kulturních výměn a outdoorových zážitků. Hlavním tématem projektu bylo sebereflexe, sebepoznání a osamocení, se zaměřením na potenciál osobní transformace k dosažení pozitivní změny.

Itinerář projektu byl pečlivě navržen tak, aby poskytl účastníkům komplexní učební zkušenost. Workshopy, které vedli odborní trenéři, pokrývaly různá témata, jako je emoční inteligence, komunikační dovednosti, rozvoj vůdcovství a řešení konfliktů. Tyto sezení podněcovala účastníky k prozkoumání vlastních přesvědčení, hodnot a postojů, zatímco podporovala empatii a porozumění druhým.

Jedním z vrcholů projektu byl mezikulturní večer, kde účastníci prezentovali bohatství svých kultur prostřednictvím hudby, tance, tradiční kuchyně a prezentací. Tento event poskytl příležitost pro kulturní výměnu, oslavu rozmanitosti a navázání trvalých přátelství mezi účastníky.

Projekt zahrnoval také outdoorové aktivity, jako jsou týmové cvičení a výlety do přírody, aby se podpořilo fyzické blaho, týmová spolupráce a spojení s přírodním prostředím. Tyto aktivity nejen povzbuzovaly osobní růst, ale také podporovaly pocit komunity a spolupráce mezi účastníky.

Kromě hlavního programu projekt nabídl několik příležitostí, jak se účastnit místní komunity v Šalovci. Navštívili jsme vesnické slavnosti, které nás hojně kulturně obohatily. Tyto interakce umožnily účastníkům získat vhled do výzev a aspirací místní komunity a zároveň podporovaly vzájemné porozumění a spolupráci.

Vliv projektu „Změň své myšlení, změň svůj život“ přesáhl hranice Šalovci. Vrátili jsme se do svých domovských zemí vybaveni novými znalostmi, dovednostmi a pohledy, připraveni sdílet své zkušenosti a inspirativně působit a směřovat k pozitivním změnám v našich komunitách. Založili místní projekty, vytvořili podpůrné sítě a organizovali osvětové kampaně, využívajíce dovednosti a poznatky získané během projektu.

Z projektu jsme si odnesli spoustu krásných vzpomínek. Pro většinu z nás byla vůbec ta nejlepší návštěva Murské Soboty. Celý den jsme strávili v rekreačním areálu místního koupaliště. Bavili jsme se napříč národními týmy, byl to právě tento den, který náš kolektiv úžasně stmelil.

Projekt „Změň své myšlení, změň svůj život“ na všechny nepochybně zanechal trvalý vliv, posilujíc nás k tomu se stát aktivními aktéry změny ve svém vlastním životě. Při zpětném pohledu se těšíme na sledování efektů tohoto projektu.

Jakub Hložek

Možná se ti bude líbit