Get On the Stage for Social Inclusion — Kypr

single-image

Termín konání: 18.-27. listopad 2019

Místo konání: Larnaca, Kypr

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Pokud máte zájem o více informací o projektu, prosím důkladně si přečtete info-pack

Hostitelská organizace: Network for European Citizenship and Identity (NECI)

Účastnící-se země: Greece, Czech Republic, Romania, Spain, Bulgaria, Turkey, Poland

Účastníci českého týmu: Robert Balog, Alena Aichlmanová, Jáchym Wiesner

Report z projektu: 

Stage for Social Inclusion – November 2019, Cyprus

Ze začátku kurzu jsme se prostřednictvím různých teambuldingových her seznámili a následně jsme se soustředili více na předmět „sociální inkluze“. Všechna tato cvičení a trénování divadelních technik byla velmi zajímavá a obohacující, ale nejvíce zajímavá byla návštěva uprchlického tábora.
Díky teorii ohledně divadelních technik jsme pochopili, jakým způsobem se dají tyto aktivity implementovat při snaze o dosažení sociální inkluze. Teorií a následně i praktickými cvičeními (většinou improvizované hraní atp.) nás provázeli samotní vedoucí kurzu, kromě toho jsme měli možnost poznat dva odborníky z divadelního prostředí.
Pár příkladů aktivit: Režisér vyprávěl příběh a postupně vyzýval účastníky kurzu, aby sehráli určitou scénu. Tímto způsobem jsme postupně sehráli celý převyprávěný příběh. Bylo velmi zajímavé, jak se každý z účastníků chopil své role se specifickým přístupem.
Dokážu si představit, že například tuto aktivitu lze využít pro zlepšení vzájemné komunikace a sociální inkluzi různě smýšlejících lidí. Další podobné cvičení spočívalo v tom, že jsme měli ve svém mateřském jazyce zahrát improvizovanou scénu.
Ostatní účastníci tuto scénu sledovali a prostřednictvím řeči těla se snažili uhodnout, o co v takové scéně šlo. I přes jazykovou bariéru nebylo obtížné vyčíst, o co se v takto zinscenované scéně jedná. Prostřednictvím tohoto cvičení jsme pochopili jak důležitá je řeč těla a že na určité úrovni fungujeme všichni stejně bez ohledu na národnost nebo jazyk.
Program nebyl zaměřený pouze na inkluzi, byla zakomponovaná i velice zajímavá filozofická stránka, která mě osobně obohatila nejvíce a i když jsem byl účastníkem již několika projektů, tuto vsuvku považuji jako zcela originální a přínosnou. Jednalo se o projevování emocí, a jaký dopad to má na duševní hygienu a dokonce i inkluzi. Ve zkratce to předchází nedorozuměním.
Pořadatelé nám dopřáli i kulturní vyžití a to nevšední účast v divadle jakožto diváci, naše sedadla byla položena metr od vystupujících herců, i když byla celá hra v řečtině, jednalo se o velice silný a surový zážitek.
Prostředí bylo magické a Larnaca je jedním slovem okouzlující.

Robert Balog, Jáchym Wiesner

Možná se ti bude líbit