CitizenSphere: Pathways to Active Participation and Citizenship – Slovensko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Trnava-Hrnčiarovce, Slovensko

Termín konání: 6.—12. květen 2024

Český tým: 3 účastníci (ve věku 18+).

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 1. března. Prosím berte na vědomí, že součástí přihlášky je uploadování životopisu v angličtině.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Európsky Dialóg, o.z.

Popis projektu:

In an era where global interconnectivity and societal challenges are at the forefront, the role of active citizenship becomes more significant than ever.  CitizenSphere: Pathways to Active Participation and Citizenship“ is a comprehensive training program designed to provide youth workers with an in depth understanding of citizenship’s multifaceted nature. The program aims to equip participants with the competences, tools, and perspectives  necessary to inspire and guide young people in becoming active, informed, and responsible citizens at local, national, European, and global levels.

Delving into the concept of citizenship, the training explores its meaning and responsibilities from the grassroots to the global arena. It emphasises the  importance of active participation in shaping democratic societies, encouraging critical thinking and action-oriented approaches among youth. By examining the different layers of citizenship – including local community engagement, various political involvement, the broader context of the EU and other European opportunities, and the global impact of international institutions – participants will gain a comprehensive view of how active citizenship operates across various spheres and what it brings and offers. This program is not just about understanding the theory of citizenship; it’s about  empowering youth workers to foster a new generation of engaged, proactive individuals who can navigate and influence the complex tapestry of today’s world.

Participants‘ profile/Who are we looking for?

 1. Three motivated individuals aged 18 or older, working as a youth worker, teacher, trainer, facilitator, mentor, coach, project manager, or part of an NGO staff with fluent English who are eager to deepen their understanding of active citizenship across various societal levels.
 2. The program is ideal for those committed to fostering a sense of responsibility and engagement in young people.

What competences will the participants gain?

Participants in the „CitizenSphere: Pathways to Active Participation and Citizenship“ training program will acquire a diverse range of competencies  essential for addressing the complexities of active participation and citizenship in our interconnected world. Throughout the program, participants will:

 • Understand the Essence of Local Citizenship: Delve into what it means to be a citizen at the grassroots level, exploring the journey of becoming an active community member and the responsibilities entailed in local citizenship.
 • Engage in National Civic Activities: Learn about active participation at the national level, including the role of protests, initiatives, elections, and  volunteering in shaping and influencing democratic processes and societal change.
 • Explore European Union Citizenship: Gain insights into the benefits and possibilities brought by EU membership. Understand how the EU can  serve as a platform to address national issues, explore participatory opportunities provided by the EU as well as the Council of Europe, EEA and Norwegian funds, any many more.
 • Global Citizenship and International Institutions: Acquire a global perspective on citizenship, focusing on the role and influence of international  inistitutions in world affairs.
 • Understand how these bodies operate, what is their power in shaping global policies and practices and how young people can get engaged.
 • Cultivate Active Participation Skills: Develop strategies for encouraging active citizenship among youth. Learn how to inspire young people to engage in civic activities and understand their role in societal development.
 • Foster Inclusivity and Empathy: Understand the importance of inclusivity in active citizenship. Learn methods to create environments where diverse voices are heard and valued, promoting empathy and understanding among different groups.
 • Navigate Complex Sociopolitical Landscapes: Equip participants with the skills to navigate the complexities of modern sociopolitical environments, understanding the nuances of different levels of citizenship and engagement.
 • Advocate for a Change in Community and Global Issues: Develop the ability to effectively advocate for public interests at both local and global levels, empowering participants to be proactive agents of social change.

Možná se ti bude líbit