CLARO! Challenge Labels & Appearance… Reach Out! — Řecko

single-image

Program a akce: program Erasmus+ Mládež, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání (APV i výměny mládeže): Thessaloniki (Soluň), Řecko

Termín konání APV (= přípravné předprojektové setkání národních zástupců každého týmu): 15.—17. říjen 2021. APV se zúčastní jeden účastník a group leader (GL) za každou nár. skupinuÚčastník a GL se pak musí zúčastnit i samotné výměny mládeže.

Termín konání výměny mládeže: 17.—23. prosinec 2021 

Počet volných míst: 10

Věkový limit pro účastníky: 15-20

Prosím důkladně si přečtete info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím seznamte se s „Participants‘ profile“ níže a odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Řádný termín přihlašování uplynul 15. října. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Řecka (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: Řecko, Portugalsko, ČR, Turecko

Hostitelská organizace: Youth Empowerment Center (Řecko) & CAAB – Centro Cultural e Recreativo de Aguada de Baixo (Portugalsko)

Popis projektu:

Jedna z největších výzev, se kterými se Evropa v dnešní době potýká, souvisí s mírovým dialogem mezi různými kulturami, zejména těmi, které spolu žijí ve stejné zemi, městě nebo komunitě. Ve skutečnosti je tento dialog často problematický, většinou ve vztahu k etnickým menšinám, uprchlíkům a migrantům, kterým se na jakémkoli území jako menšině dostává v dialogu nižší a oslabený prostor, protože se od nich očekává, že vynaloží veškeré úsilí k zapojení sebe sama do komunity.

Je tedy nezbytné jednat v rámci dominantní kultury, aby začlenění a dialog mezi vrstevníky byly rovnocenné, z očí do očí. Nestačí, aby byl oficiální diskurz inkluzivní, když ve skutečnosti, v každodenním životě, ve spontánních interakcích zůstává skrytá diskriminace, jasný pojem nadřazenosti u těch, kteří jsou součástí dominantní kultury.

Je důležité vyškolit pracovníky a instituce mládeže znalostmi, nástroji a strategiemi, aby jednali ve své komunitě mezi mladými lidmi a aby se považovali za aktéry změn; je nezbytné umožnit mladým lidem porozumět jejich chování ve vztahu k rozmanitosti a tomu, jak často odporují svému diskurzu a podporují mikroagresi. Pouze díky této dvojité intervenci věříme, že jsme schopni podporovat sociální změny v naší společnosti: prostřednictvím vědomé, intervenující a odsuzující role sociálních institucí a mládeže.

Cíle:

 1. Ukázat konkrétní příklady sociálních intervencí zaměřených na podporu začleňování,
 2. Rozvíjet kompetence související s implementací aktivit v multikulturním prostředí,
 3. Zažít různé formy vyjadřování k řešení sociálních problémů ve společnosti;
 4. Podporovat spolupráci mezi mladými lidmi a bezpečný prostor pro sdílení zkušeností souvisejících s tímto tématem,
 5. Podporovat účast mladých lidí na sociálních problémech,
 6. Rozvíjet evropské občanství, dovednosti aktivní účasti a sociální povědomí mezi mladými lidmi.

Profil účastníka:

 • věk 15-20;
 • chce se stát iniciátorem změn;
 • je součástí zapojených komunit/organizace;
 • může se účastnit celého projektu;
 • zajímá se o téma diskriminace a rasismu

Upřednostňujeme přihlášky od mladých lidí, kteří pocházejí z venkovských oblastí, daleko od velkých populačních center, nebo mají následující vlastnosti:
a) malou nebo žádnou příležitost diskutovat o věcech evropského zájmu s ostatními mladými lidmi v Evropě;
b) zájem rozvíjet své kompetence v cizím jazyce (angličtina);
c) slabou evropskou identitu
d) zájem o téma projektu;
e) ochotu podporovat povědomí o diskriminaci a začlenění se do své místní komunity;
f) motivaci a ochotu podílet se na všech fázích projektu (včetně místních zasedání).

Činnost v komunitě za účelem šíření výsledků projektu:

Každá skupina účastníků je zodpovědná za výběr jedné z aktivit vyvinutých během projektu, kterou následně zrealizují se skupinou ze své komunity. Cílovým publikem pro tuto aktivitu mohou být další mladí lidé, děti, rodinní příslušníci účastníků, učitelé a další. Cílem této aktivity je rozšířit dopad projektu a podpořit diskusi o zahalené diskriminaci a roli komunity při umožnění začlenění a také zviditelnění programu Erasmus +.

K této aktivitě by mělo dojít během ledna nebo února 2022, podle dostupnosti každé skupiny. Pořiďte prosím fotografie a videa z aktivit, aby je bylo možné použít také k podpoře viditelnosti projektu a závěrečné zprávě.

Možná se ti bude líbit