CLARO: Challenge Labels & Appearance…Reach Out! — Portugalsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 17.—23. červenec 2021

Místo konání: Águeda, Portugalsko

Pro více informatcí si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace: CAAB – Centro Cultural e Recreativo de Aguada de Baixo

Účastnící-se země: Portugalsko, ČR, Řecko, Turecko

Český tým: Alena Aichlmanová (GL), Mia Kolínská, Quang Hai Nguyen, Kateřina Fučíková, Tereza Bahounková, Barbora Opletalová

Report z projektu:.

Report CLARO! Challenge appearance & labels

Tréninkový kurz CLARO! se konal od 17. do 23. července 2021 v malebném portugalském městečku Águeda. Pořádala ho portugalská nezisková organizace CAAB (Centro cultural e recreativo de Aguada de Baixo), která připravuje nespočet různých aktivit pro děti, mládež i dospělé. Águeda se nachází v distriktu Aveiro, je vzdálená od Porta cca 80 km na jih.

Na tréninkovém kurzu se sešlo celkem 22 účastníků ze 4 zemí: 6 z České republiky a 6 z Portugalska, po pěti z Řecka a z Turecka. Účastníci byli ubytováni ve dvou hostelech ve dvoulůžkových pokojích tak, aby každý bydlel s kolegou jiné národnosti. Obědy byly zajištěny v univerzitní kantýně, večeře pak ve výborné místní restauraci.

Kurz byl zaměřen na hluboce zakořeněné stereotypy a z nich vyvstávající diskriminaci, rasismus apod. Cílem bylo vytvořit metodologii, která proti těmto stereotypům účinně bojuje.

Jednalo se o kurz intenzivní, kromě posledního dne měl program dopoledne i odpoledne, vždy od 9.30 do 13h a od 14.30 do 18h, oba bloky s pauzami na svačinu. Vždy ke konci programu jsme si shrnuli, co jsme uplynulý den udělali a jaké to v nás zanechalo pocity.

První den kurzu byl zaměřen zejména na seznámení účastníků s kurzem a také mezi sebou. Hrály se různé rozehřívací a seznamovací hry, dozvěděli jsme se přesný program kurzu a jeho cíle. Navzájem jsme si předali vlastní názory a zkušenosti s problematikou.

Na kurzu se využívalo hlavně metod neformálního vzdělávání (non-formal education), díky kterým jsme se dozvěděli vše podstatné pro následující tvoření metodologií. Součástí programu bylo také velmi zajímavé setkání se dvěma zástupci místní organizace, která se snaží o lepší začlenění Romů do portugalské společnosti. Pověděli nám o vzniku spolku, jejich současných aktivitách i plánech do budoucna. Následovala stěžejní část kurzu, a to vytvoření nových metodologií v národních týmech. Ty budou výstupem tohoto tréninkového kurzu.

Snad mohu mluvit za celý tým, když řeknu, že tento kurz byl pro všechny velmi hodnotný, nejen co se týče nově nabytých znalostí a dovedností, ale také vytvořením nových, hlubokých přátelství.

                                                                                                         Kateřina Fučíková

Možná se ti bude líbit