EcoLab 4 Sustainable Development – Arménie

single-image

Termín konání: 1.-9. srpen 2016

Místo konání: Jerevan, Vanadzor, Arménie

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack

Účastnící se země: Arménie, Bulharsko, Chorvatsko, ČR, Estonsko, Německo, Gruzie, Itálie, Lotyšsko, Moldavsko, Rumunsko Rusko, Turecko, Ukrajina

Účastníci: Jan Ciupa, Eliška Regentová

Účastnický poplatek (vybírají si samotní organizátoři): €40

Hostitelská organizace: EcoLab Foundation for Sustainable Development and Active Citizenship & TeachSurfing

Popis projektu:

Tréninkový kurz pod záštitou organizace EcoLab proběhl ve dnech 1. – 9. srpna 2016. Hlavním tématem tohoto kurzu bylo poněkud obšírně uchopené téma – Udržitelný rozvoj. Sešlo se zde 34 zástupců ze 17 zemí a mnoho z těchto účastníků mělo k danému tématu opravdu co říci. Kurzy měly na starost lektoři z Arménie a Německa.

Co se logistiky týče, tak lze říci, že byl projekt zajištěn velmi kvalitně. Bydleli jsme v krásném hotelu a denně měli přísun tradiční kavkazské kuchyně. Jediné mínus jsme nacházeli ve velmi pohybném připojení wi-fi, které spíš nešlo, než šlo a znepříjemňovalo to tak práci nás všech.  Na tuto malou vadu však člověk ani nepomyslel, když se podíval z okna svého pokoje a viděl zasněžený vrchol Araratu.

Kurz měl původně probíhat na 2 místech, avšak krátký čas před příjezdem participantů se znovu rozohnili demonstrace v Jerevanu, které byly nyní vyprovokovány zadržováním členů policie jakožto rukojmí. Tyto nálady však v zemi již probíhají od r. 2015, a tak pro nikoho nebyla změna v plánu vůbec nic, co by se nedalo překousnout.

Program začal zlehka a tempo si udržel až do svého konce. První den byl hlavně o vzájemném poznávání a upevňování vztahů skrze různé icebreaker games. Dozvídali jsme se tak o svých zálibách a o tom, jak jsme s tématem udržitelnosti propojeni. Musím říci, že bylo úžasné potkat se s tolika lidmi, kteří sami na sebe zakládají ve svých zemích NGO, učí veřejnost o globálních tématech, spolupracují s Lékaři bez hranic atd. atd. Samotní lektoři se ukázali být velmi aktivními mladými levičáky, kteří se zabývají o dění nejen na levelu lokálním, ale i globálním. Jak sami poznamenali, tak jejich nejbližší byli přímo zapojeni v protestech probíhajících v centru města, což byl vlastně jeden z hlavních důvodů, proč nechtěli opouštět Jerevan na delší dobu, byli by jejich příbuzní zadržení policií.

Musím však poznamenat, že jsem byl velmi zklamán množstvím informací, které nám zde bylo poskytnuto. Osobně jsem předpokládal, že má-li se zde sejít 30 lidí, kteří mají jistý background za sebou, tak se vrhneme na praktické záležitosti, které bychom mohli implementovat ve svých sociálních skupinách doma. Bohužel jsme místo toho dostávali velmi mnoho nekonkrétních informací. Přednášky byly hlavně vedeny na obecné rovině, kde jsme se bavili o problematice MDGs, SDGs, o problematice recyklování, o vtahu ekonomického rozvoje a environmentálních problémů. Mezi účastníky se objevili jak zástupci tradičních levicových teorií (t. závislostí, t. světového systému), tak zástupci modernizačních procesů. Tudíž diskuse často sklouzly k dohadům, který směr je ten správný, jestli de-growth nebo projekty s top-down efektem.  

Jeden den jsme poté věnovali především poznávání Jerevanu skrze hru, kdy jsme se rozdělili do několikačlenných skupin a každá dostala na ten jisté téma a k němu otázky, které měla zjistit. Mnohé byly provázány s udržitelným způsobem života. Bylo tak zajímavé povídat si s obyvateli Arménie o jejich historii, politice, kultuře. Mnohdy nás vítali velmi pozitivně.

Kdybych měl výjezd shrnout, tak se ve mne budou dva pohledy na věc. Jeden je zklamání z toho, jaká byla náplň jednotlivých lekcí, které se zabývaly základními motivy udržitelnosti. Mrzí mě tak uhlíková stopa, kterou jsme jako skupina zanechali za našimi cestami do Jerevanu a zpátky domů. Ten druhý pohled je ale plný radosti z poznání mladých motivovaných lidí, se kterými stále zůstávám v kontaktu. A potom ten Kavkaz…není mnoho oblastí světa, které mě přitahují tak, jako tato. Otázkou ale zůstává, zda tyto motivy by měli být hlavním hnacím motorem pro tyhle výjezdy, které by tak mohli někomu připomínat koncept dobrovolnického turismu.

Jan Ciupa 

Možná se ti bude líbit