Better Access to European Cultures — Srbsko

single-image

Termín konání: 7.-14. října 2018

Místo konání: Novi Sad, Srbsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Přečtěte si rozpis denních aktivit výměny mládeže

Účastníci: Lucie Figalová, Natálie Krakuvčíková, Nikola Dvořáková, Kateřina Chvílová, Jan Srnec

Group leader: Lukáš Koupil

Hostitelská organizace: RES POLIS

Report z projektu:  

Výměna mládeže Better Access to European Culture pořádaná v srbském městečku Bečej nedaleko Nového Sadu se uskutečnila od 7. do 14. 10. 2018. Organizaci projektu, kterého se zúčastnilo celkem 30 lidí z Česka, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska, měla na starost srbská organizace Res Polis.

Hlavním tématem výměny – jak ostatně napovídá i její název – byla kultura zúčastněných zemí a vše s ní související. Během týdne jsme měli možnost zapojit se do řady aktivit, jejichž cílem bylo přiblížit nám život v účastnických zemích a jejich jazyk. Zároveň jsme se také dozvěděli více o regionu Vojvodina – nejrozmanitější části Srbska -, kde žily či dodnes žijí národnostní menšiny účastnických států.

Co se programu týče, ráno jsme po bohaté srbské snídani začínali den hrami, které dozajista pomohly „prolomit led” mezi účastníky a vytvořit velmi příjemnou přátelskou atmosféru. V rámci následujících dopoledních a odpoledních aktivit měla každá země za úkol představit ostatním svůj jazyk, respektive předem vybraná slova v daném jazyce, a prezentovat jinou účastnickou zemi. Všechny týmy se svého úkolu originálně a dodnes na to vzpomínám s úsměvem na tváři. Navštívili jsme také nedaleký zámek se stájemi, kde se mnozí svezli v kočáře, a absolvovali komentovanou prohlídku našeho městečka Bečej. Podvečerní hodiny jsme trávili společně sdílením našich zážitků a dojmů z prožitého dne. Osobně mám pocit, že výměna mnohým ukázala, kolik společného naše země mají a pomohla nám překonat pár nelichotivých stereotypů.

Opravdu musím ocenit ubytování v rámci projektu. Bydleli jsme v prostorných pokojích po 3-4 lidech a část volného času pravidelně trávili v hotelovém termálním bazénu, což byl rozhodně velmi příjemný bonus. Chtěla bych také vyzdvihnout volnost, kterou nám organizátoři poskytly při zpracování zadaných aktivit. Zřejmě nejsilnějším zážitkem z výměny pro mě zůstává plnění slovenského to-do listu v rámci „výuky” slovenštiny, díky kterému jsme mimo jiné v polovině října slavili Nový rok na bečejském náměstí.

Mnoho smíchu, večerní grilování, kupa týmové práce, nepřekonatelně složitá maďarština, nově objevené historické souvislosti, rumunská čokoláda, bratři Slováci, krásné letní počasí, srbská příroda a velmi dobrá organizace, tato výměna stála opravdu za to.

Natálie Krakuvčíková

Možná se ti bude líbit