WWW — We Willing Women — Itálie

single-image

Termín konání: 17.-24. září 2013

Místo konání: Reggio Calabria, Itálie

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1.2. tréninkový kurz

Účastníci: Michaela Němečková, Nikol Škorpíková

Účastnící se země:  Itálie, Španělsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Srbsko, Ázerbajdžán, Polsko, Česká republika, Rumunsko a Ukrajina

Report z projektu:

V největším kalábrijském městě Reggiu po sedm dní intenzivně diskutovali o právech žen a jejich postavení v moderní společnosti, o lidských právech obecně nebo třeba o mezinárodních organizacích, které aktivně za práva žen bojují. Řeč je o bezmála třech desítkách mladých lidí z Ázerbájdžánu, České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Srbska, Španělska, Ukrajiny a Itálie, kteří se setkali na tréninkovém kurzu „We Willing Women“ na samém jihu Itálie. Projekt byl součástí evropského programu Mládež v akci, pracovním jazykem byla již tradičně angličtina.

Účastníci během týdne debatovali o problémech, kterým jsou ženy v současné evropské společnosti vystavovány. Porovnávali situaci v jednotlivých národních státech a snažili se nalézt řešení, jak ženy podpořit a třeba posílit jejich sebedůvěru. Potom svoje výsledky prezentovali ostatním. Často také pracovali v malých mezinárodních týmech, aby měli možnost danou problematiku důkladně prodiskutovat z různých úhlů pohledu.

Srovnávali také postavení žen v minulosti a přemýšleli, jakým tlakům musely čelit v průběhu 20. století a v předchozích dekádách. Mluvili o současné situaci a snažili se odhadnout, jakým směrem se bude emancipace žen ubírat v letech následujících. Nevyhnuli se ani volebnímu právu, ženám v politice nebo ve vedoucích funkcích.  Nakonec všichni společně sestavili Chartu, ve které zmínili základní práva žen, jež by měla být celosvětově respektována a vynucována, aby jim zajistila důstojný a rovný život.

 

Po celou dobu projektu vládla v Reggiu přátelská atmosféra, hrály se tematicky zaměřené hry a svoje místo zde měly i různé teambuildingové aktivity. Na jihu Itálie se tak během týdne podařilo vytvořit kreativní pracovní týmy, navázat nová přátelství a vyměnit si kontakty s dobrovolníky z jiných evropských neziskovek pro případ vzájemné spolupráce. 

 Michaela Němečková

Možná se ti bude líbit