Cleanovci — Chorvatsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání výměny mládeže: 24. červen—2. červenec 2022

Přípravné předprojektové setkání (APV = advance planning visit) se bude konat v termínu 3.—6. červen 2022.  APV se  group leader + jeden účastník za každou národní skupinu. Group leader a účastník účastnící-se APV se pak musí zúčatnit i samotné výměny mládeže. Na APV se pojede autem. Auto bere (a řídí) český group leader.

Místo konání: Vinkovci, Chorvatsko

Počet volných míst: 5 účastníků (ve věku 20—30 let)

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Chorvatska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Association for creative and sustainable development KOR, Croatia

Účastnící-se země: Bulharsko, ČR, Severní Makedonie, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko

Popis projektu:

Chtěl bys pomoci naší planetě v boji proti emisím CO2, chemikáliím a skládkám? Pak jsi na správné adrese! Cílem této výměny mládeže je totiž umožnit hlubší chápání změn klimatu a udržitelného rozvoje pomocí recyklování, upcyklování (přeměny nepotřebných předmětů na nové a lepší) a inovátorského myšlení.

Cíle projektu:

  • Rozšířit znalosti účastníků v oblasti udržitelného rozvoje, jeho environmentálních, ekonomických, sociálních a kulturních aspektech
  • Zahájit diskuzi o dopadech některých odvětví průmyslu na životní prostředí se zaměřením na spotřebu vody, chemické znečištění, emise CO2 a nakládání s odpadem
  • Ukázat potřebu zásadních změn pro zajištění udržitelnosti jak uvnitř zásobovacích řetězců, tak v chování zákazníků 
  • Umožnit hlubší chápání ekologických projektů a způsobů, jak je lze proměnit v realitu
  • Umožnit mládeži být aktivními členy společnosti a bojovat za udržitelný rozvoj
  • Podporovat účastníky v trvale udržitelném stylu zivota a kriticky zhodnocovat své každodenní rozhodnutí
  • Zahájit proces výměny osobních zkušeností učení metodou peer-to-peer a náhledů jednotlivých účastnících se zemí na udržitelný rozvoj a rozvoj mládeže

 

Povinnosti účastníků projektu:

Před projektem:

Před začátkem projektu vytvoří jeho účastníci video, ve kterém představí svou národní skupinu. Každá skupina vytvoří jedno video, ve kterém se její členové představí, poví něco o jejich motivacích a zájmech, kde se vidí za 5 let. Toto video pak bude zveřejněno na Facebookových stránkách projektu.

V průběhu projektu:

Každá skupina si připraví jednu ranní aktivitu a jeden workshop. Přípravy a organizace těchto aktivit se musí zúčastnit všichni členové skupiny. Téma workshopu si skupina může určit, musí se ale nést v duchu projektu (udržitelnost, podnikání, soft skills, sociální odpovědnost, kreativita). Workshop musí uplatňovat principy neformálního vzdělávání (účastníci projektu se ho musí aktivně účastnit).

Účastníci si také musí přivést tradiční jídlo a pití ze svých zemí, které bude využito během mezinárodních večerů.

Po projektu:

Každá skupina musí zorganizovat alespoň jednu diseminační aktivitu po skončení projektu. Z této aktivity je nutné poskytnout materiály vypovídající o jejím konání (fotografie a alespoň minutové video). Zaslání těchto materiálů je podmínkou k proplacení cestovních nákladů (reimbursmentu).

Možná se ti bude líbit