Colours in my hand Europe in my mind — Turecko

single-image

Termín konání: 17.-24. září 2012

Místo konání: Çanakkale (Troy/Troia), Turecko (nachází se zde replika trójského koně)

Účastníci: Barbora Kunzelová, Audrey Stemberg, Zuzana Petránková, Irena Vrňáková, Markéta Smržová (group leader).

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 1.1. výměna mládeže

Report z projektu

 Projekt Colours in my hands, Europe in my mind se konal v tureckém přístavním městečku Çanakkale, vzdáleném přibližně 320 kilometrů od Istanbulu, ležícím v asijské části Turecka. V penzionu Yellow Rose, nacházejícím se přímo v centru města, se kromě zástupců hostitelské země sešli také účastníci z Bulharska, Itálie, Polska a České republiky. 

Účelem celého projektu bylo přivést dohromady mladé lidi z rozdílných zemí a kultur, dát jim prostor sdílet a diskutovat vlastní názory týkající se evropských hodnot, kulturního porozumění a možnost vyjádřit chápání těchto témat prostřednictvím uměleckých aktivit. Těmito aktivitami byly skupinové malování na prostěradla, vyzkoušení tradiční turecké metody přenesení barevných vzorců z vodní hladiny na papír nazývané marbling a individuální malba na sklo. I přes časté úpravy programu tvořily dopolední část dne poznávací hry a diskuse, odpolední pak neformální coffee break a umělecké aktivity. Navečer následoval meeting leaderů, kde se zhodnotil uplynulý den. Úkolem týmů jednotlivých zemí bylo připravit kulturní večer s představením svých zemí a vést jeden z ranních energizerů. Jeden den programu byl věnován výletu do historické Tróje a Assosu, kde jsme měli možnost okusit místní pláž. 

Tento projekt nás myslím utvrdil v názoru, že komunikace je nezbytným nástrojem pro to, aby byli lidé z rozdílných kultur schopni dojít k určitým společným řešením, kompromisům a aby mohly být podobné projekty úspěšně realizovány. Díky uměleckým aktivitám jsme měly možnost popustit uzdu své kreativitě. Rozšířily jsme si obzory, co se stereotypů v daných zemích týče. I přesto, že projekt provázelo několik organizačních nedostatků (například odložení programu kvůli pozdnímu příjezdu účastníků z Polska, jediná česká skupina měla naplněnou kapacitu participantů), myslím, že jsme si ho ve výsledku velmi užily, neboť se celý uskutečnil na krásném místě, ve společnosti pohodových lidí, kteří dokázali na každé maličkosti najít to hezké. 

Markéta Smržová

Možná se ti bude líbit