Colours of Europe — Litva

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Vilnius, Litva

Termín konání APV (Advance Planning Visit) = přípravné předprojektové setkání zástupců národních týmů proběhlo v termínu 25.—28. leden 2023. Za český tým se APV zúčastnil Matěj H.

Termín konání tréninkového kurzu: 28. únor—7. březen 2024

Český tým: 3 účastníci (ve věku 18+)

Přečtete si info-pack. 

Hostitelská organizace: Emituras NGO

Report z projektu:

Na přelomu února s pokračováním do následujícího měsíce jsme se my, tři čeští reprezentanti z různých koutů České republiky vydali, díky organizaci European Youth Center Břeclav, nejen prozkoumávat krásy hlavního města Litvy- Vilniusu, ale hlavně se účastnit tréninkového kurzu programu Erasmus+ s tématem Colours of Europe, jehož náplní byl boj proti hate speech (tj. nenávistným projevům), jenž už od nepaměti sužuje společnost v mnoha směrech každodenních životů nás všech.

Je těžké zařídit, aby se více než 30 lidí sešlo na jednom místě ve stejný čas? Určitě. Je to však nemožné? Určitě ne! Díky spolupracujícím organizacím se povedlo ve dnech 28.2-7.3. roku 2024 shromáždit účastníky z Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Albánie, Rumunska, Maďarska, Nizozemí, Ukrajiny, Moldovy, Polska, České republiky, Arménie a Turecka za účelem neformálního vzdělávání a navazování mezinárodních vztahů.

První den projektu, poté co jsme se ubytovali a aklimatizovali, jsme se všichni, společně s hostujícími organizátory, sešli v konferenční místnosti, kde se uskutečnila většina aktivit, proběhlo přivítání a vzápětí byl odstartován celodenní program, obsahující mnoho seznamovacích a “ledu prolomujících” aktivit. Tyto aktivity zpětně hodnotím jako úspěšné, neboť udaly směr a skvělou atmosféru, která po dobu trvání projektu jen vzkvétala. 

V následujících dnech probíhaly různé aktivity v rámci neformálního vzdělávání. Mnohokrát jsme pracovali ve skupinách, ve kterých jsme zadaná témata probírali nebo zpracovávali a tím si více osvojili, co všechno obnáší práce v týmu a jak lépe a efektivně dosáhnout stanovených cílů, občas jsme byli přiřazeni do dvojic, ve kterých jsme se mohli pomocí vedených dialogů více sblížit a pro někoho to mohla být příležitost více se projevit.

Výsledky našich prací jsme pak mezi sebou sdíleli, to mnohým pomohlo v oblasti aktivního poslouchání, přijímání odlišných názorů a stanovisek, někdo se jistě mohl dokonce inspirovat a obecně se posunout za hranice svých vlastních schopností a limitů. Zmíněné aktivity byly různorodé, takže se zajisté každý mohl v něčem předvést a v dalším mohl zlepšit. Byly aktivity laděné na vážnější notu, kde jsme měli příležitost sdílet své příběhy a zkušenosti v souvislosti s tématem, a také se vžít a pochopit více ty cizí, kreativci se mohli mnohokrát projevit také, ať už to bylo hraní divadla, tvoření tematických fotek a videí nebo psaní všemožných textů. Také jsme si mohli mnohokrát vyslechnout přednes našeho trenéra, který nás celým kurzem prováděl. Informace, které s námi sdílel, byly pro nás přínosné a věřím, že všem k užitku, ať už se to týká osobních, a nebo profesních životů účastníků.

Co se celkové organizace projektu týká, nemohu si stěžovat, bylo o nás řádně postaráno, měli jsme zajištěné jídlo třikrát denně, mezi aktivitami jsme se mohli vždy občerstvit,  ubytování v hotelu v centru města a s výhledem na něj bylo skvělé, společně s přístupem a ochotou všech odpovědných nám vždycky pomoct s čímkoliv, s čím jsme přišli.

Za celý český tým děkuji organizaci European Youth Center Břeclav a hostitelské organizaci Emituras NGO, že jsme se mohli projektu účastnit a úspěšně absolvovat program a osvojit si tak kompetence, které stvrzuje získaný Youthpass. 

Pokud mohu, tak všem dobrodruhům, lidem se zájmem poznávat a vzdělávat se jinak a efektivně, tyto projekty vřele doporučuji!

Michael J.


Training Course „Colors of Europe“ Successfully Combats Hate Speech and Promotes Inclusion

 

The „Colors of Europe“ training course, held in Vilnius, Lithuania, from February 28 to March 7, has successfully concluded, empowering 40 youth workers from 13 European countries to combat hate speech, prejudices, and racism.

 

Organized by Emituras (LT), the training course brought together passionate youth workers eager to make a difference in their communities. Through a series of workshops, discussions, and practical exercises, participants delved into strategies to recognize, challenge, and ultimately, transform discriminatory attitudes and behaviors.

 

„We are thrilled with the outcome of the ‚Colors of Europe‘ training course,“ said [Name], project coordinator. „The dedication and enthusiasm of the participants were truly inspiring, and we are confident that they will be able to effect positive change in their communities.“

 

Participants engaged in activities aimed at raising awareness of cultural diversity, understanding the impact of hate speech, and developing practical skills to address these issues in their work. The training emphasized the importance of using media and creative methods to combat discrimination effectively.

 

„The training was a transformative experience,“ said Andrian Pavalachi, a youth worker from Romania. „I feel more equipped and motivated than ever to combat hate speech and racism in my community.“

 

The „Colors of Europe“ training course exemplifies the commitment of European youth workers to creating a more tolerant and inclusive Europe. Through collaboration and education, these dedicated individuals are making a significant impact in the fight against discrimination.

 

For more information about the „Colors of Europe“ training course and future initiatives, please contact Emituras NGO. 

Možná se ti bude líbit