Contact Making Seminar for Inclusion in Europe – Španělsko

single-image

Termín konání: 1.-6. listopad 2016

Místo konání: Puerto de la Cruz, Tenerife, Španělsko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack.

Účastníci: Jakub Miklín, Ondřej Svačina

Účastnící se země: Španělsko, Bulharsko, Kypr, ČR, Fracie, Řecko, Chorvatsko, Itálie, Polsko, Portugalsko

Hostitelská organizaceAsociación P.O.D.

Report z projektu: 

Začátkem listopadu se v přístavním městě Puerto de la Cruz na severním pobřeží Tenerife konal seminář zaměřený na inkluzi mladých lidí s omezenými příležitostmi. Setkala se na něm dvacítka zástupců organizací věnujících se právě začleňování znevýhodněné mládeže do společnosti, aby navázali nová partnerství a začali pracovat na společných projektech. Kromě pořádajících Španělů na projekt dorazili Portugalci, Italové, Francouzi, Chorvati, Bulhaři, Řekové, Kypřani, Poláci a chybět samozřejmě nemohli ani Češi.

Po příjezdu nás ve večerních hodinách čekalo neformální přivítání s drobným občerstvením a nezbytné seznámení se všemi účastníky. Druhý den jsme se již pomalu, ale jistě pustili do práce – byl nám představen program a poté jsme začali s tím, kvůli čemu jsme přijeli – tedy navazování spolupráce s novými partnery. Prvním krokem k tomu byl NGO fair – představení našich organizací a jejich činnosti.

Další aktivity by se daly rozdělit na praktické a teoretické (i když i ty druhé byly z velké části postaveny na sdílení našich zkušeností, a tudíž vyžadovaly naše aktivní zapojení). V jejich průběhu jsme si osvěžili a rozšířili naše znalosti o programu Erasmus+ a jeho jednotlivých akcích, podělili se o tipy a zkušenosti z realizace našich projektů a společně hledali řešení problémů, na které narážíme. Zvláštní pozornost při tom byla věnována otázce začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi do společnosti. Jeden ze seminářů, vedený místním pracovníkem s mládeží, nám přiblížil kategorie znevýhodněné mládeže, jak jsou definovány v programu Erasmus+, a co se za nimi vlastně skrývá. Inspirativní byly také příklady metod, které lze pro inkluzi využít; bohužel však nevyšel čas na jejich praktické vyzkoušení.

Největší prostor byl ale věnován práci na nových projektech. Nejprve jsme v národních skupinách identifikovali problémy, s nimiž se v našich komunitách s ohledem na začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi potýkáme, a určili si tak téma budoucího projektu. Dále jsme už pracovali v mezinárodních týmech s lidmi, kteří řešili stejný nebo podobný problém. Našim úkolem bylo určit cílovou skupinu projektu a typ akce v rámci programu Erasmus+, stanovit si záměr a cíle, kterých chceme naším projektem dosáhnout, navrhnout konkrétní aktivity, které povedou k naplnění těchto cílů, a zamyslet se, jak výsledky projektu budeme dále využívat a šířit. Přestože před úspěšným podáním žádosti nás ještě čeká hodně práce, máme spoustu nápadů na zajímavou a užitečnou budoucí spolupráci.

Seminář byl neobvykle krátký – trval pouze čtyři pracovní dny – i tak ale zbyl čas také na poznávání krás Tenerife, největšího z Kanárských ostrovů. Navíc naše česká skupinka si projekt prodloužila o dva další dny, které jsme naplno využili. Navštívili jsme národní park El Teide rozkládající se okolo stejnojmenného vulkánu a současně nejvyšší hory Španělska a s několika zastávkami objeli také celý ostrov. Zdejší příroda je (pochopitelně) zcela odlišná od všeho, s čím se setkáte ve střední Evropě, ať už jde o všudypřítomné palmy a banánové plantáže, sopečnou krajinu v okolí El Teide, pláže s neobvykle černým pískem nebo dech-beroucí pohledy na útesy Los Gigantes a masiv tří vulkánů Teno… Nemohli jsme samozřejmě vynechat ani příležitost vykoupat se v Atlantském oceánu.

Ubytovaní jsme byli v apartmánech dvouhvězdičkového hotelu Tenerife Ving, přičemž pokoje se sociálním příslušenstvím, minikuchyňkou a balkónem jsme sdíleli po dvou. Většinu času jsme ale trávili v seminární místnosti vzdálené asi deset minut chůze (díky čemuž jsme měli každý den příležitost procházky), kde probíhala většina aktivit. Občas jsme také využili krásného a teplého počasí a šli pracovat ven do parku. Španělé jsou pověstní tím, že si na jídlo rádi dopřávají dostatek času; to se potvrdilo i v našem případě. A bylo to dobře, protože vybrat si z nepřeberné nabídky švédských stolů byl někdy opravdu oříšek.

 

Závěrem nezbývá než poděkovat pořadatelům za inspirativní seminář a projektové koordinátorce EYCB Jance Parolkové za možnost strávit týden na úžasných Kanárských ostrovech.

Jakub Miklín

Možná se ti bude líbit