The Color of the Oppressed — Francie

single-image

Program a akce: program ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 29. listopad—9. prosinec 2021

Místo konání: Bédeille, Francie

Pro více informací si prosím důkladně si přečtete info-pack..

Účastnící-se země: Kypr, Rumunsko, Estonsko, ČR, Srbsko, Makedonie

Hostitelská organizace: SolAfrika

Čestí účastníci: Ariunsolongo Orgilon, Barbora Feckaničová, Denisa Báčová, Veronika Kultová

Report z projektu:

Projekt The Color of the Oppressed se konal 29. listopadu – 9. prosince v malé vesnici Bédeille ve Francii, která leží asi 2 hodiny od města Toulouse. 

Kvůli covidové situaci se nakonec sešlo pouze 13 lidí. Z toho 6 členů Kyperské posádky, 4 dívky z českého týmu, 2 dívky z Rumunska a 1 zástupce z Makedonie. Využívali jsme krásných prostorů od organizace SolAfrika. 

Prvních pár dní jsme měli spíše teoretickou průpravu o divadle utlačovaných, kde jsme probírali různé „druhy“ divadel. Také jsme to celé prokládali teambuildingovými hrami, které nám pomohly vytvořit dobrý kolektiv, kde se nikdo nebál ukázat své pravé já. Jeden den jsme si povídali o problémech v LGBTQ+ komunitě a s ní spojenými fóbiemi. Když nastala chvíle zkoušení divadel, měli jsme za sebou spoustu témat, která jsme mohli vyjádřit kreativní formou.

Po týdnu zkoušení od improvizace až po image divadlo jsme se dostali k našemu cíli. Měli jsme vymyslet, nacvičit a předvést představení na veřejném místě. Vytvořili jsme invisible divadlo (neviditelné dovadlo), které jsme se rozhodli zahrát hned dvakrát. Prostřednictvím zrcátek jsme poukazovali na fóbie proti LGFTQIA+ komunitě. Kolemjdoucí si nás mohli prohlédnout a někteří si nás fotili (jako důkaz asi). Organizátoři nás pochválili, představení se jim to líbilo, ocenili i hloubku sílu konečného sdělení.  Naše jednoduchá hra potvrdila rčení, že někdy méně je více. 

Naučila jsem se zde spoustu nových věcí. Krom jiných například i to, že divadlo opravdu není jen místo kde si na hodinku sednu a jakmile ho opustím nic si z toho nepamatuji. Divadlo je užitečný nástroj, jak šířit dobré myšlenky a nabádat okolí k zamyšlení se nad společností.  

                                                                                                                   Barbora Feckaničová

Možná se ti bude líbit