The Colors of the Oppressed — Francie

single-image

Program a akce: program ERASMUS+: Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 29. listopad—10. prosinec 2021

Místo konání: Bédeille, Francie

Počet volných míst: 4

Věkový limit pro účastníky: 18+

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 24. října.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Francie (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Účastnící-se země: Kypr, Rumunsko, Estonsko, ČR, Srbsko, Makedonie

 

Hostitelská organizace: SolAfrika

Popis projektu:

Mezi pracovníky s mládeží a aktivisty ve všech partnerských zemích, které se účastní tohoto projektu existuje společné pozorování o diskriminaci obecně, a zejména o pohlaví a LGTBQI+.

Přestože lidská práva v této oblasti v mnoha zemích dosahují pokroku, stále existuje (zejména ve znevýhodněném sociálním prostředí a venkovských oblastech) silné odmítnutí a především živé nepochopení životů, voleb a zvláštností ostatních.

Tímto projektem chceme nést hodnoty porozumění, soužití, tolerance a inkluze na praktické i každodenní úrovni a prozkoumat, jak prosazovat lidská práva spoléhající se na múzické umění jako na svůj hlavní nástroj.

Proč?

Neformální a populární vzdělávání má za úkol doplnit formální vzdělávání. Cílem tohoto projektu je zpochybnit a omezit diskriminaci a násilí vůči lidem, jejichž genderová identita a možnosti se liší, a ve větší míře vůči jakýmkoli lidem, které vnímáme jako různé, tím, že účastníkům poskytneme nástroje, na které se budou moci spolehnout a rozvíjet se ve svém pracovním a životním prostředí.

Jak?

Aplikované divadlo, sociálně-vzdělávací nástroj, který chceme prostřednictvím tohoto vzdělávacího kurzu předat a prozkoumat, má mnoho forem a poskytuje velmi široké možnosti přizpůsobení se odlišnému publiku, odlišnému prostředí a různým situacím. Je to zároveň umělecká a technická praxe, která podporuje rozvoj tvořivosti, vyjadřování, katarze, a je to také společenská praxe, záminka k dialogu, k šíření názorů a vyvolávání kontroverzí.

Tento projekt zamýšlíme jako základ pro nastolení společného problému, pro rozvoj aplikovaného divadla jako nástroje a pro vytvoření více partnerství a více vazeb mezi evropskými mládežnickými aktéry.

Kdo?

Evropští pracovníci s mládeží nebo sociální pracovníci, aktéři občanské společnosti a aktivisté jakéhokoli původu a jakéhokoli věku.

Možná se ti bude líbit