You(th)r Goals — Itálie

single-image

Program a akce: ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Původní termín konání: 2.—10. květen 2022

Místo konání: Recoaro Terme, Itálie

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack Prosím berte na vědomí, že termín konání byl 2.—10. květen 2022 (datumy v info-packu proto ignorujte).

Hostitelská organizace: Studio Progetto Soc. Coop. Soc.

Účastnící se země: Bulharsko, Česká republika, Francie, Řecko, Maďarsko, Litva, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko

Český tým: Marie Vlčková, Michaela Marečková

Report z projektu:

Účastnila jsem se kurzu You(t) Goals, který se konal ve dnech 2.-10.5. v Italském městu Recoaro, kam jsme dojeli z Milána, kam jsme přiletěli. Hostitelskou organizací byla místní nezisková organizace Studio Progetto, a kurz vedl Andre a Mara Arvai a účastnili se lidé z následujících zemí- České republiky, Slovenska, Polska, Itálie, Španělska, Portugalska, Litvy, Francie, Řecka, Maďarska a Rumunska.
 

Cílem tohoto projektu bylo prohloubit znalosti v souvislosti s Evropskou strategií mládeže pro léta 2019—2027 na místní i celoevropské úrovni. Na tomto projektu jsme se dozvěděli jednotlivé body této strategie, i jsme poté sdíleli naše dosavadní zkušenosti a tipy na prohloubení těchto jednotlivých cílů v našich zemích a navzájem jsme se tak inspirovali, jak tuto strategii můžeme dále implementovat. 

 1. Spojení EU a mládeže
 2. Zajišťování genderové rovnosti
 3. Podporování inkluzivní společnosti
 4. Umožňovaní konstruktivního dialogu
 5. Podporování duševního zdraví
 6. Podporování venkovské mládeže
 7. Zajišťování kvalitního zaměstnání pro všechny
 8. Zlepšování kvality vzdělávání
 9. Budování prostoru pro iniciativu všech zainteresovaných stran
 10. Budování udržitelné Evropy
 11. Podporování organizací pracujících s mládeží a evropských programů
 

Ubytováni jsme byli v krásném wellness hotelu s výhledem na hory a vařili nám opravdu skvělá místní jídla, k obědu i k večeři byly vždy tři chody.  

Celým projektem nás provázeli skvělí trenéři André a Mara, kteří to měli celé velmi promyšlené a bylo vidět, že přípravě se opravdu velmi věnovali, nebylo to jen přednáškovou, ale velmi interaktivní formou podané, velmi nás zapojovali, a to jak týmově, tak individuálně, zakusili jsme nespočet forem neformální výuky, tak podpory k proaktivnímu přístupu a týmové kooperace, kdy jsme přímo implementovali výše zmíněná cíle, jako je inkluze, zlepšování kvality vzdělávání, umožňování konstruktivního dialogu a podporování organizací pracujících s mládeží a evropských programů. Součástí kurzu byly i výlety do hor a k pramenům pitné vody, také večer, kdy jsme představovali své jednotlivé země a dovezli jsme typické pochutiny z ní.

Z akce jsme si odvezli motivaci pro naši další práci v naší zemi, inspiraci mezinárodní spolupráce a v neposlední řadě nově navázaná přátelství, pro další podporu a inspiraci. Děkujeme EYCB a místní italské organizaci a především EU za umožnění tohoto tréninkového kurzu.

                                                                                                               Michaela Marečková

Možná se ti bude líbit