You(th)r Goals — Itálie

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Původní termín konání: 2.—19. květen 2022

Místo konání: Recoaro Terme, Itálie

Počet účastníků za ČR/počet volných míst: 2. 

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack 1 a info-pack 2. Prosím berte na vědomí, že termín konání je 2.—10. květen 2022 (datumy v info-packu proto ignorujte). Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže).Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

 

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

 

Hostitelská organizace: Studio Progetto Soc. Coop. Soc.

 

Věkový limit pro účastníky: 18+

Účastnící-se země: Bulharsko, Česká republika, Francie, Řecko, Maďarsko, Litva, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko

Popis projektu:

Máš už s prací s mládeží zkušenosti, nebo jsi už dokonce organizoval/a vlastní projekt? Pokud ano, tak je tréninkový kurz You(th)r Goals něco pro Tebe! Čeká tě tu skupina lidí, kteří jsou připraveni rozvinout své schopnosti. Přidáš se k nim?

Účelem tohoto tréninkového kurzu je získat hlubší znalosti v souvislosti s Evropskou strategií mládeže pro léta 2019—2027 na místní i celoevropské úrovni. Pracovníci s mládeží, trenéři a organizátoři projektů zde budou sdílet své úhly pohledu, zkušenosti a praxi související s touto strategií, jejími cíli a cíli mládeže obecně. Budou také vymýšlet nové nástroje pro uplatnění této strategie a plánovat projekty přizpůsobené jejich cílové skupině.

Cíle tohoto tréninkového kurzu jsou:

 • Seznámit se s hlavními body Evropské strategie mládeže pro léta 2019—2027 — „zapojit, propojit a posílit postavení mládeže“
 • Podpořit chápání výše uvedených cílů jako:
 1. Spojení EU a mládeže
 2. Zajišťování genderové rovnosti
 3. Podporování inkluzivní společnosti
 4. Umožňovaní konstruktivního dialogu
 5. Podporování duševního zdraví
 6. Podporování venkovské mládeže
 7. Zajišťování kvalitního zaměstnání pro všechny
 8. Zlepšování kvality vzdělávání
 9. Budování prostoru pro iniciativu všech zainteresovaných stran
 10. Budování udržitelné Evropy
 11. Podporování organizací pracujících s mládeží a evropských programů
 • Zajistit výměnu zkušeností z místních i mezinárodních aktivit pro mládež v souvislosti s výše uvedenými cíli a umožnit poznání výzev, které nová evropská strategie přináší.
 • Doporučit vhodné nástroje a témata projektů, které pomohou s implementací této strategie

Profil účastníka:

 • Věk přes 18 let, horní hranice není stanovena
 • Pracovníci s mládeží
 • Trenéři či organizátoři Erasmus+ projektů
 • Připravenost účastnit se celého projektu a ujmout se role facilitátora jednoho z workshopů
 • Znalost Aj na komunikativní úrovni
 • Alespoň jeden z účastníků z každé země musí splňovat nejméně jednu z těchto podmínek  znevýhodněné mládeže: Geografické překážky (osoby z odlehlých nebo venkovských oblastí) či kulturní odlišnost anebo ekonomické překážky

Možná se ti bude líbit