NFE – opportunity for inclusion and acceptance of immigrants and asylum seekers – Itálie

single-image

Termín konání: 21.-29. říjen 2017

Místo konání: Ferrara, Itálie 2017

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Přečtete si info pack

Účastníci: Adéla Šimáková, Alena Vyhnalová

Hostitelská organizace:  A.S.D. Ferfilò

Účastnící se země: ČR, Itálie, Srbsko, Makedonie, Bosna a Herzegovina, Slovensko, Řecko, Kosovo

Report z projektu:

NFE – opportunity for inclusion and acceptance of immigrants and asylum seekers

Ve dnech 21. až 29. října 2017 se ve městě Ferrara v Itálii uskutečnil tréninkový kurz zaměřený na využití metod neformálního vzdělávání za účelem inkluze imigrantů a čekatelů na azyl. Projekt přivedl dohromady nás jako účastníky z České republiky s dalšími z Itálie, Slovenska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Kosova, Makedonie a Řecka.

Velikou výhodou celého projektu bylo, že se odehrával v hostelu, který z jedné poloviny funguje jako komerční zařízení pro turisty a z druhé poloviny jako zařízení pro ubytování čekatelů na azyl. Myšlenka setkávání a vzájemného respektu a tolerance tak byla doopravdy všudypřítomná a díky tomu došlo ke skvělému propojení tématu projektu s všední realitou imigrantů.

Celý týden byl nabitý nejrůznějšími aktivitami od prezentací a diskuzí, přes různé zážitkové hry, simulace a nácviky až po tvůrčí práci. Po prvotním seznámení jednotlivých účastníků a stmelení týmu začal samotný program s tématem migrace. Podrobně se probírala situace imigrantů v Evropě, ale i lidských práv. Tato část projektu nám poskytla potřebný rámec a terminologii a byla zakončena simulací, během které jsme si mohli na vlastní kůži zažít proces přijímání (a odmítání) imigrantů. Následně byla pozornost přesunuta k neformálnímu vzdělávání a metodám, které lze v tomto směru využít k dosažení cíle projektu – začlenění imigrantů do širší společnosti. Představili jsme si myšlenku neformálního vzdělávání a jeho jednotlivé metody a vrhli jsme se na plánování vlastního programu, který jsme vytvářeli především pro čekatele na azyl z našeho hostelu. Zároveň oni se s námi podělili o své příběhy prostřednictvím „human library“.

Během projektu jsme měli možnost se seznámit se spoustou zajímavých lidí z různých koutů světa a vzájemně od sebe načerpat spoustu znalostí a dovedností. Stejně tak nám bylo umožněno lépe poznat sami sebe, rozšířit si obzory i se zdokonalit ve skupinové spolupráci. Hlavním výstupem celého tréninkového kurzu pro nás však bylo, že jsme získali širší kontext ohledně migrační situace v Evropě a zkušenosti s organizací projektů neformálního vzdělávání. Získali jsme užitečné znalosti, praktické dovednosti i motivaci být aktivní v prosazování tolerance, porozumění a myšlenek inkluze menšinových skupin do společnosti.

Alena Vyhnalová

Možná se ti bude líbit