Green Kiwi — Polsko

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Biały Dunajec, Polsko

Termín konání: 1.—8. srpen 2021

Věkový limit pro účastníky: 18-30

Věkový limit pro group leadery: 18+

Celkový počet účastníků za národní skupinu: 4+2 group leadeři

Prosím důkladně si přečtete info-pack.  Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 16. července.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €150 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Polska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: Polsko, Slovensko, Srbsko, ČR, Litva, Chorvatsko

Hostitelská organizace: Fundacja Active Kids

Popis projektu:

Touto výměnou mládeže pozíváme mladé lidi, aby se setkali, učili se o udržitelném rozvoji a začali si více uvědomovat individuální ekologickou zodpovědnost skrze učení se společně, studování opravdových životních případů, přemýšlení o změně klimatu a podnikli akci vůči více zodpovědné společnosti. 

Cíle:

 • Zvýšit ekologické povědomí, propagovat respekt vůči životnímu prostředí a odhalit náš potenciál jako aktivní občané.
 • Zvýšit povědomí o míře znečištění životního prostředí na zemi.
 • Rozvíjet porozumění cyklu materiálů v cirkulární ekonomice.
 • Stát se multiplikátory a propagátory dialogu o environmentálním prostředí.
 • Podporovat eko-udržitelné chování a přemýšlet jaký globální dopad mají jednotlivci.
 • Zvýšit mezikulturní povědomí a poznávat realitu jiných zemí v vztahu k udržitelnosti.
 • Zapojit se do úklidových akcí ve Vysokých Tatrách a uspořádat osvětovou akci o důležitosti ochrany životního prostředí.

Profil účastníka:

 • 18-30
 • silná motivace, ochota učit se a sdílet informace o tématu
 • schopen provádět přípravné úkoly a diseminační akce během a po projektu
 • ve skupině musí být genderová vyrovnanost
 • prioritně budou vybráni ti, kteří se ještě neúčastnili žádného projektu Erasmus+
 • schopnost komunikovat v angličtině
 • prioritně bude vybrána mládež s omezenými příležitostmi

Profil group leadera:

 • věk 18+
 • silná motivace, zájem o téma
 • schopný organizovat a podpořit svou skupinu během a po projektu
 • schopný vést jedno sezení na dané téma

Možná se ti bude líbit