Creative Crossroads — Nizozemí

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Ommen, Nizozemí

Časový rozvrh této výměny mládeže: 

  1. Přípravné předprojektové setkání (Advance Planning Visit = APV): 22.—25. březen 2024. 
  2. Online assignments
  3. Výměna mládeže: 22. duben—3. květen 2024, Ommen, Nizozemí
  4. Zorganizování místních aktivit (v ČR):  v termínu od května do 15. července. 

Český tým: 4 účastníci + 1 group leader 

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: Synchro Foundation

Report z projektu:

již brzy…
 

Reporty z místních aktivit týmu:

  1. PART

I presented my presentation in my English class at school. I had prepared a presentation with key points, but I mostly spoke. First, I introduce Erasmus + project opportunities I talked about general and practical information. Then I explained EYCB what it is, where to find it and the requirements to participate. I demonstrated where to apply and what do you have to accomplish to get to the project. I also detailed aspects of the project itself, including travel reimbursement, budget options for green travel, and more. Next, I discussed the concept of crossroads and its meaning, along with the artistic methods we used.

 I continued by explaining Olde Vechte accommodation, common rules and how the system works, also our chores we had to do, and how much fan it was doing it with your reflection hub. Then I focused more on the activities. Explaining  energizers we did and  the artistic workshops we participated in.

I shared my funny stories about King’s day and our interactions with locals. But mostly how much fun we had together and how we bond on a certain level with everyone. I also talked about cultural nights. What we prepared for ours and Slovak night. I showed them videos of dance we did and how much excitement we had during these cultural nights

I presented our workshop in public and discussed our group’s involvement. At the end of my presentation I talked about Youth pass, it’s qualities and other relevant details.

The presentation went well and I received positive feedback. My classmates were curious and engage. I wasn’t nervous at all and I truly enjoyed it. J All the links to Synchro’s website and social media I shared to our team on Teams.

2. Part

My workshop was more focused on the mindfulness and self-awareness . I put some relaxing music while explaining the activity. Firstly, I divided my classmates into a random pairs. I invited them to say to the other person one thing them like about them and one thing they don’t like about them and why. Expressing these positive and also negative opinions were crossroads to mostly everyone.

Next  I gave each person one string, two sheets of papers and an envelope. The string symbolised their safe space, which they arranged around themselves as they preferred. On the first sheet of paper I asked them to draw their,, lifetime river”. Reflecting on their life’s journey, including their ups and downs and expressing these experiences on paper.

Some of them expressed it with more passion. Some on them were really emotional about it.

On the second sheet of paper I invited them to write a letter to their future self.  Ask their future self questions that are really curious about. Also describing their current life situation. After completing the letter, they exchanged it with their partner and decided when they would like to receive this letter back in the future.

3. PART – FEEDBACK

I asked my classmates to give me a feedback.  What they liked about my workshop and what they didn’t like. My friend Linda wrote me a message quote : ,, The first part was really great. At the beginning we were shy and didn’t want to talk to the other pair. But after we cross the crossroad we found a good connection between us and talked pretty much about everything we like about them and what we don’t. I had a good time with Pája (my other classmate). The second part was quite emotional for me personally, because I went through a really bad things when I was a child. But when I express it, it helped me to understand what I have right now and that I can be very proud of myself. I really enjoyed it. Iam looking forward to go to Erasmus + and it  inspired me a lot. Thank you.“

Viktorie


Po projektové místní aktivity (Aneta, Doubravka, Lucie a Nela):

V rámci Erasmu+ jsme s naším týmem (Aneta, Doubravka, Lucie a Nela) zorganizovali program na skautskou schůzku, která vycházela z našich zkušeností z youth exchange “Creative crossroads”. Program probíhal v skautském oddíle v Řevnicích ve skupince asi 10 skautů a skautek ve věku 12-15 let. Celá akce  probíhala venku na zahradě skautské klubovny a trvala dvě hodiny. 

Cílem schůzky bylo zejména ztrávit společně pohodové odpoledne, utéct ze stresujících životů a naladit se na vlastní emoce a prožívání skrze různé formy umění. Hned na začátku došlo na krátké představení se navzájem a pár informací o Erasmus+ projektech. Po krátkém energizeru proběhla první aktivita – tanec se zavázanýma očima na hudbu a vedení druhými a následně meditace zaměřená na prožívání v různých částech těla. Své prožitky z programu skauti  a skautky poté zaznamenali na velký papír s obrysem jejich těla. Měli tak možnost všechny emoce i pocity ve svém těle přenést na papír. Skautstvo bylo velice kreativní, použili nejrůznější techniky (malování, koláže, přírodniny, kreslení, básničky) a celý proces si  užívali v pohodové atmosféře. Na závěr proběhla krátká reflexe také formou kreslení, zpětná vazba a rozloučení. Program hodnotíme jako povedený, skauti a skautky se aktivně zapojovali, plnili úkoly a program jsme si společně užili.

Možná se ti bude líbit