Leadership Skills for Youth — Řecko

single-image

Termín: 8.—15. září 2020

Místo konání: Paralia Ofriniou, Orfani, (Summer camp “Tsaf Tsouff), Řecko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1:  tréninkový kurz

Počet českých účastníků: 3.  Česká skupina je plně obsazena.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Praxis Greece

Účastnící-se země: Kypr, Německo, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Česká republika, Švédsko, Moldavsko, Řecko, Bulharsko

Věkový limit pro účastníky: 18+

Popis projektu:

Cílem tohoto tréninkového kurzu je umožnit pracovníkům s mládeží profesionální rozvoj, který povede ke zkvalitnění práce mládeže napříč Evropou. Účastníci se naučí lépe zaměřovat na svou cílovou skupinu. 

Cíle projektu:

  • Umožnit účastníkům rozvinout své vůdčí schopnosti, například: týmovou práci, komunikaci (schopnost prezentovat, diskutovat, zahajovat konverzace), rozhodování, time management, schopnost motivovat ostatní i sebe, vyjednávat…
  • Motivovat účastníky přijmout zodpovědnost v rámci své organizace
  • Ukázat, jak je možné motivovat ostatní k dosažení společného cíle
  • Propojit práci mládeže s podnikatelským sektorem
  • Uplatnit klíčové kompetence pro celoživotní vzdělávání schválené Youthpassem
  • Umožnit organizacím pracujícím s mládeží zkvalitnit vůdčí schopnosti svých pracovníků a dobrovolníků
  • Podporovat organizace pracující s mládeží pomocí budování kapacit a prozkoumat, jak lze tyto organizace vést

Profil účastníka:

Pracovníci s mládeží

 

Možná se ti bude líbit