Different and the Same – Ázerbajdžán

single-image

Termín konání: 1.-10. března 2014

Místo konání: Baku, Ázerbajdžán

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1.2. tréninkový kurz

Účastníci: Štěpánka Ošmerová, Zdenka Veselá, Jana Sonntágová, Lukáš Mišinger

Report z projektu:

Salam!  Necəsən?

Začátkem března 2014 se v hlavním městě Azerbajdžánu Baki konal projekt „Different and the Same“ – tréninkový kurz tematicky zaměřený na mezikulturní dialog a inkluzi minorit a potkalo se na něm celkem 16 účastníků z Azerbajdžánu, České republiky, Malty, Moldavska a Turecka. Celý kurs vedl skvělý trenér Benoit z Francie. Pod jeho vedením účastníci strávili fenomenálních 10 dní plných zajímavých aktivit!

První dny byly zaměřené na poznání sebe navzájem  – byly tedy plné různých icebreake & teambuilding her a představení jednotlivých neziskových organizací účastnících se projektu. V následujících pak přišly na řadu simulační hry, diskuse a prezentace o právech menšin v jednotlivých zemích i obecně. Velmi zajímavé bylo i setkání „naživo“ s místní neziskovou organizací zabývající se inkluzí bývalých vězňů do společnosti či přednáška o situaci menšin v Azerbajdžánu. Poslední dva dny účastníci v mezinárodních skupinách pracovali na „reálných“ projektech (EVS, YE, TC), které mohou žádat o finanční podporu v rámci programu Erasmus+ .

Večery byly zasvěcené poznávání kultury jednotlivých zemí participujících na projektu. Každý večer si některá se zemí připravila tematický večer s prezentací své země a účastníci tak měli možnosti okusit na vlastní kůži nejen typické pokrmy a nápoje, ale hlavně tradice, zvyky a atmosféru zemí.

Další výbornou částí projektu byl výlet do Gobustánu – památky zapsané na seznamu UNESCO. Zdejší skály ukrývají kresby staré až 4000 let a pozůstatky osídlení od doby ledové až do středověku. A samozřejmě byl čas i na prohlídku centra města Baki.

Celkově hodnotím projekt jako opravdu velmi zdařilý! Organizátoři se celou dobu snažili zajistit co nejlepší podmínky a atmosféru pro a všichni účastníci byli aktivní a vzniklo tak mnoho nových přátelství i příležitostí pro budoucí spolupráci!

Zdenka Veselá

Možná se ti bude líbit