Don’t Hate Me — Rumunsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Busteni, Rumunsko

Termín konání: 15.—25. únor 2024

Český tým: 4 účastníci (ve věku 16—25 let) + 1 group leader (ve věku 18+, bez horního věk. limitu)

Přečtete si info-pack 

Hostitelská organizace: ODEN NEHOIU

Report z projektu:

Celý projekt hodnotím jako velmi úspěšný. Získali jsme nové znalosti a dovednosti prostřednictvím vzdělávacích aktivit a také jsme strávili skvělý čas s vrstevníky z různých částí EU v úplně novém prostředí. Organizace Oden v čele Bohdanem a Fabi nám připravila perfektně zorganizovaný projekt.

V rámci projektu se zapojilo celkem 40 účastníků, přičemž z každé země se účastnilo 5 zástupců. Akce probíhala v horském prostředí a zahrnovala různorodé aktivity jak uvnitř, tak venku. Například u vytváření divadelních scének se zadáním na podporující zdravé vztahy jsme získali schopnost kreativního problémového myšlení a efektivní komunikace.

Výstupem projektu byly vytvořené videa a plakáty odsuzující nenávist a šikanu. Bavilo mě to, jelikož to bylo vzdělávací, ale také šlo o kreativní způsob, jak sdělit důležité informace. Tvorba meme obrázků byla zase zábavným zpestřením, která cílila na důležitost přátelství a odpor vůči šikaně.

Projekt překročil mé očekávání. Velký dík patří organizaci Oden ve spolupráci s EYCB za možnost být součástí projektu, a samozřejmě i všem účastníkům projektu za skvělou spolupráci a vytvoření příjemné atmosféry. Moc si toho vážím a věřím, že podobné projekty mají velký vliv na budování partnerství a přátelství napříč Evropou.

Například u představování tradičních jídel jsme se s účastníky s Polska podělili o stůl k prezentování pokrmů a znázornily mezi nás na papír horu Sněžku, která překračuje naše společné hranice.

Když jsme odjížděli v brzkých ranních hodinách, přišli se za námi ještě naposledy rozloučit kamarádi z ostatních zemí, kteří si kvůli nám přivstali, ačkoliv odjížděli později. Těchto gest si vážím a dokazují upřímné přátelství napříč světem získané díky projektům.

Klára A. 

Možná se ti bude líbit