Life Without Borders – Bulharsko

single-image

Termín konání: 1.-8. září 2016

Místo konání: Pazardjik, Bulharsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Účastnící se země: Belgie, Chorvatsko, ČR, Řecko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Turecko a Bulharsko

Účastníci: Lenka Martináková, Jana Ochvatová, Veronika Konrádová

Hostitelská organizaceFocus

Report z projektu: 

Kurzu na téma Life without borders, který se konal mezi  1.-8. zářím jsem se zúčastnila jako jedna ze tříčlenné české skupiny.  Celý pobyt se konal v Bulharském Pazardžiku, což je malé městečko asi stopadesát kilometrů od Sofie. Ubytováni jsme byli v hotelu Trakia, který byl v centru města.

Projektu se zúčastnili zástupci z celkově deseti států (Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Česká republika, Polsko, Španělsko, Itálie, Řecko, Belgie, Chorvatsko), po přibližně třech lidech z každé země.

Hlavními organizátory byli Ivo z Bulharska a David z Itálie. Na celý týden měli připravený dopolední i odpolední program, který zahrnoval nejrůznější aktivity týkající se témat migrační krize, sociální nerovnost, začleňování menšin do „běžného života“. Po většinu pobytu jsme hráli různé sbližovací hry, tvořili skupiny a v nich pracovali na úkolech různého typu. Způsobů, jak přistupovat k tématu se nabízelo opravdu hodně. Někdy jsme šli pracovat do terénu a sestavovali jsme ankety, které jsme dělali přímo s místním obyvatelstvem. Jindy jsme se probírali informacemi a statistikami, abychom mohli co nejpřesněji představit ostatním situaci ve vlastní zemi. Zvláště při těchto aktivitách bylo velmi přínosné poslouchat pohledy účastníků ze zemí, které mají s migračními vlnami největší zkušenost.  Informace z „první ruky“ jsou často věrnějším zdrojem než oficiální verze z médií.

Po vážnějších debatách, které se konaly během dne, se atmosféra uvolnila při večerních „Interculture nights“. Po dobu prvních tří večerů postupně každý stát představil své národní zvyklosti, pokrmy a další věci, kterými byla daná země typická. Zbylé večery  jsme trávili v místních klubech a taky hudebním festivale, který se zrovna konal v centru Pazardžiku.

Třetí den byl více odpočinkový. Jeli jsme na výlet do druhého největšího města Bulharska Plovdivu,  kde jsme si prohlídli krásné historické centrum a následně jsme měli volný program.

Po celou dobu jsme se stravovali v restauraci v hotelu, ve kterém jsme měli tříchodové obědy i večeře s opravdu pestrým výběre zeleniny a ovoce. Myslím, že na jídlo si nemohl nikdo stěžovat.

Organizační stránka projektu byla výborná. Celý kurz byl plně hrazen Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ (jídlo, ubytování, cesta). Opravdu jsem si celý pobyt velmi užila. Prohloubila jsem si znalosti daného tématu, procvičila angličtinu, potkala plno nových přátel s podobným sociálním smýšlením, a hlavně užila zábavu.

Chtěla bych poděkovat organizaci European Youth Centre Břeclav, která mi tento výjezd do Bulharska umožnila a rozhodně bych Vám všem doporučila zúčastnit se podobných projektů.

 

Jana Ochvatová

Možná se ti bude líbit