Earth: Heritage from Future – Turecko

single-image

Termín konání: 19.-28. červenec 2017

Místo konání: Zonguldak, Turecko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Prosím přečtete si info-pack

Group leader: Kristýna Liptáková

Účastníci: Magdalena Koníčková, Jiří Buťa, Dominik Firla, Lukáš Jech, Irena Mařincová, Beatriz Minkovová, Josefina Susová

Hostitelská organizace: Çevre İçin Gelecek Grubu

Účastníci se země: ČR, Turecko, Bulharsko, Lotyšsko, Španělsko

Report z projektu: 

Projekt s názvem „Earth: Heritage From Future“ byl výměnou mládeže, který se konal 19. až 28. července ve stotisícovém městě Eregli v Turecku. Během těchto deseti dní jsme načerpali mnoho informací a inspirace ohledně životního prostředí, šetrnějšího chování k přírodě a recyklace. I přes původně plánovaných 40 účastníků jsme se sešli nakonec v počtu 21 lidí pocházejících ze tří zemí: Česká republika, Bulharsko a Turecko.

Hlavní myšlenkou projektu bylo obeznámit mladé lidi s nástrahami každodenního života v podobě igelitových sáčku, plastových lahví, ale také s nebezpečností chemických odpadů, radioaktivních látek, elektroniky a tak dále. Odpadu je v našem okolí spoustu a je důležité vědět, co s ním a v lepším případě jak mu předejít. Krom této úlohy měl projekt dopomoci ke zlepšení spolupráce ve skupině, schopnosti předvést vlastní znalosti, naslouchat ostatním a snažit se předat své vědomosti dál.

Po příjezdovém dnu jsme začali naplňovat vztyčený program. Zprvu jsme vedli aktivity zaměřené zejména na poznání účastníků, které měly takzvaně „rozbít ledy“. Po seznámení jsme se v dalších dnech věnovali recyklaci v naších vlastních zemích a snažili jsme se prodiskutovat oficiální statistiky a realitu, jak ji vidíme my.

Abychom zjistili, jak recyklace a svoz odpadů funguje v Eregli, byli jsme na návštěvě u starosty, kterému jsme mohli podat pár dotazů, dále nám úředníci pustili film a prezentace ohledně dané záležitosti a dokonce jsme jeli se podívat na budoucí skládku, kde se bude třídit odpad. Výlet skončil u místního veterináře, který se staral o nemocná zvířata z města.

V následujících jsme se po rozdělení do skupin snažili přijít na 10 nejnebezpečnějších odpadů, které na zemi existují. Poté, co jsme se shodli na určitém seznamu, začali jsme vyrábět plakáty, které mají na daný odpad upozornit a donutit kolemjdoucí, aby se nad dopadem svých činů více zamysleli. Danými plakáty naše tvorba neskončila. Dalším úkolem bylo vytvořit z odpadků z ulice či košů nějaké dílo, které se pak mělo vystavit před zraky místních lidí. Každá skupinka se své úlohy zhostila jinak a však s velkou vervou. Jedna skupinka zhotovila z novin šaty, další se zas podařilo vytvořit velké prasátko na peníze, malý květináč, lustr z lahve a víček a mnoho dalších skvostů. Vyvrcholením naší práce byla výstava našich děl v obchodním centru, kde nás také přišli vyfotit místní novináři.

Krom aktivit bych ráda zmínila, že jsme měli opravdu super hotel s velice příjemným personálem. Snídaně a většinu obědů zajišťoval hotel a na množství jídla se taky nedalo stěžovat. Měli jsme možnost zakusit krom domácí stravy i místní pokrmy ze stánků a restaurací.

Při mezinárodních večerech jsme se dozvěděli opět nové věci o ostatních zemích, ochutnali jejich lahodné pokrmy a také jsme si zatancovali populární tance.

Vše se vyvedlo na jedničku a i přes nízký počet účastníků mohu potvrdit, že jakékoliv nejistoty a strach před projektem byly zbytečné. Děkuji všem účastníkům projektu, jeho organizátorům a v neposlední řadě také naší vysílací organizaci za příležitost být o něco zkušenější a za možnost poznat nové lidi a místa.

                                                                                                                                                                                       Beatriz Minkovová

 

Možná se ti bude líbit