Digital and Media Literacy for Active Citizenship — Itálie

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Palermo, Itálie

Termín konání: 23.—28. listopad 2021

Věkový limit pro účastníky: 18+

Český tým: Vít Votroubek, Martina Kotorová

Účastnící se země: Itálie, Řecko, ČR, Srbsko, Španělsko, Itálie, Estonsko, Rumunsko, Nizozemí, Polsko, Maďarsko

Hostitelská organizace: Associazione InformaGiovani

Report z projektu:

Che bella Sicilia! To jsou první dojmy z tohoto ostrova, kde se konal tréninkový kurz DAMLAC, a to v samotném srdci Palerma mezi 24. a 27.listopadem. Byly to čtyři velmi intenzivní dni. A co vlastně zkratka DAMLAC znamená? Digital and media literacy for active citizenship, tedy jak můžeme využít tyto nástroje pro podporu aktivního občanství. 

A to by nebylo Palermo, kdybychom nebyli ubytování v prostorách kláštera s typickým atriovým dvorem s oblouky. Právě spojení velmi aktuálního tématu projektu s těmito historickými prostory dodávalo projektu zvláštní kontrast. Sousedství je také typické místními trhy, bylo to jako bychom se ocitli několik století zpět. První den jsme se seznamovali a sdíleli svá očekávání a zkušenosti. Prostřednictvím krátké aktivity na téma digitálních kompetencí jsme například měli ostatním přiblížit zvyky a kulturu zemí, ze kterých pocházíme. Zkušený novinář Pietro nám pak představil vizi sociálních médií od jejich vzniku až po současnost, například jak se změnil pohled veřejnosti na Facebook od prvotního nadšení až po obavy ze sběru dat každého uživatele. Osvětlil nám problematiku ukládání dat a význam relevance k subjektu. To znamená, že  jakákoliv data mají význam ke konkrétnímu prostředí, ve kterém se nacházíme, sociální média tak vytváří jakousi pomyslnou mapu. Bavili jsme se o rizicích, která sociální média přináší. Zmínili jsme i další technologie, které nám často pomáhají v každodenním životě, ale také během používání zaznamenávají nejrůznější údaje. Co si myslíte, že o vás prozradí třeba takový elektrický kartáček připojený k chytré aplikaci? Od banálního využití dat pro reklamu jsme se dostali k hlubší problematice politických kampaní. Zmíněné technologie ale nemají jen negativní dopad, mohou pomoci jako nástroj aktivního občanství, pokud jim rozumíme a umíme je správně používat. 

Druhý den jsme se školitelkou z Holandské partnerské organizace zabývali problematikou hate speech. Od definice od Council of Europe jsme se dostali k jednotlivým případům, které si získaly mediální pozornost a diskutovali jsme o tom, jak se hate speech bránit. (Na příkladu nejrůznějších kampaní jsme mohli vidět jak velkou moc mají tato média rozpoutat vlnu nenavisti.)Sociální média však mohou i velmi pomoct, jak jsme se dozvěděli na příkladu některých kampaní. Dotkli jsme se též paradoxu tzv. followerů. Ačkoliv máme desetitisíce shlédnutí, reálně jsou jich jen stovky. Poněvadž jako zhlédnutí se počítá i jen přejetí kurzorem přes obrazovku. Vzniká tak falešná vize marketingu o naší úspěšnosti. To souvisí i se saturací medii, Facebook už přestává plnit své informační cíle a jeho roli přebírá Instagram. Snížil se počet uživatelů co vytvářejí obsah, většina lidí facebook jen pasivně sleduje. Večer část organizací prezentovala svou činnost. Zaujalo hlavně Centrum wolontariatu z Polska nebo dobrovolnická organizace z Islandu Seeds, z Belgie Servicevolontaire.org a síť organizací Kolping. 

Třetí den byl ve znamení studijní návštěvy organizace TAU. Byli jsme příjemně překvapeni, protože toto socio kulturní centrum s třicetiletou tradicí je unikátem in italske úrovni, se svým obrovským množstvím místností pro workshopy různého druhu, od výuky hudebních nástrojů, grafický design, 3D tisk až po výtvarné aktivity. Překvapila nás hloubka specializace mnohých kurzů, třeba 3D grafika v aplikaci Blender.

Poslední den jsme měli velmi zajímavou přednášku od profesorky z univerzity v Palermu i členky organizace MED (Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione), bavili jsme se o mediálním vzdělávání, že to nejsou jen technologie, ale i způsob jak porozumět světu v širších souvislostech. Na závěr nam Pietro představil jeden z nástrojů aktivního občanství na úrovni Evropské unie – European citizens initiative, který umožňuje navrhnout téma k projednávání na úrovni evropského parlamentu. 

Byl to velmi intenzivní trénink. Za tuto krátkou dobu jsme toho stihli opravdu hodně a navázali mnohá přátelství a zajímavé kontakty na mezinárodní partnery. Co víc dodat, Ci vediamo presto, Palermo! 

                                                                                                                                                      Vít Votroubek

Možná se ti bude líbit