Healthier Future Europe – Slovensko

single-image

Termín konání: 5.-15. únor 2016

Místo konání: Bratislava, Slovensko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Účastníci: Adriana Plotzerová, Ondřej Přikryl, Daniel Přikryl

Účastnící se země: Rumunsko, Makedonie, Bulharsko, Turecko, Španělsko, Malta, Itálie, Litva, ČR a Slovensko

Report z projektu: 

Ve dnech 5.2. – 14.2.2016 se česká výprava zúčastnila tréninkového kurzu Healthier Future Europe v nedaleké Bratislavě. Kdo že byl onou českou výpravou? Ondra, Adriana a Dan – tři studenti brněnských vysokých škol.

A o čem že kurz vlastně byl? O dnes tolik aktuálním zdravém životním stylu. Organizátoři vzali přípravy skutečně poctivě a celou vzdělávací část projektu rozdělili na tři hlavní pilíře – Nutrition, Exercising a Lifestyle.

Většina kurzu probíhala v prostorech undergroundového fitka nazvaného Fitnessa, které vedl jeden z organizátorů a trenérů – Michal. V průběhu kurzu jsme se dozvěděli množství přínosných informací o fungování lidského těla, měli možnost aktivně cvičit a účastnit se sportovních lekcí a navštívili jsme i významnou postavu Slovenského Paleo hnutí – osobu přezdívanou Modern Caveman.

Na kurzu mne osobně nejvíce zaujalo to, že se nesnažil předat tradiční znalosti z oblasti fitness a racionálního stravování, ale místo toho ukazoval i možné alternativní přistupy právě v podobě streetworkoutu, movement komunity, paleo stravy, intermittent fastingu a podobných ne tak známých přístupů.

Kurz samozřejmě nebyl jen o vzdělávání. Důležitou roli hrál i samotný interkulturní prvek projektu – sešlo se zde totiž zhruba 30 lidí z 10 evropských zemí. Již na začátku projektu nám organizátoři dali prostor vytvořit mezinárodní týmy a zatímco jsme hráli Bratislava city game, měli jsme možnost lépe poznat své nové zahraniční přátele.

Závěr projektu poté patřil tvorbě výstupu a takzvaného follow-upu.  Tedy nečeho, co zde můžeme zanechat a rozvíjet i po skončení projektu.

Chtěli jsme mimo jiné uspořádat něco, čím zasáhneme i místní lidi nezapojené do projektu, a proto jsme společně zorganizovali na náměstí Flashmob a vlastní City run. Večer pak patřil v hostelu Blues tanečním lekcím pro večejnost, které vedl jeden z účastníků projektu Dimitar.

Po organizační stránce byl projekt velmi kvalitní – zde patří poděkování organizátorkám Jance i Iloně, které nám zajistily kvalitní ubytování v centru města i výbornou stravu. Velký dík patří také Janě z EYCB, bez které by nebylo možné na projekt vyjet.

Vřele doporučuji účastnit se projektů ,které EYCB nabízí. Především těch zaměřených na sport a zdravý život, protože v těchto projektech vidím skutečný smysl.

Za českou skupinku s pozdravem, 

 

Ondra Přikryl

Možná se ti bude líbit