Inside Out: Let Talent Be Your Guide – Itálie

single-image

Termín konání: 20.-26. listopad 2016

Místo konání: Sassello, Itálie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack.

Účastníci: Pavla Janečková, Lada Matyášová

Účastnící se země: Itálie, Polsko, Španělsko, ČR, Estonsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Portugalsko

Účastnický poplatek (organizátoři si ho strhli z proplácených cestovních nákladů): €50

Hostitelská organizace: Associazione di volontariato PECO – Progetti Europei di Cooperazione Genova

Report z projektu:

Projekt s tajuplným a dlouhým názvem „Inside Out: Let Talent Be Your Guide“ proběhl v malebné vesničce Sassello v horské oblasti kolem Milána v Itálii ve dnech 20. – 26. listopadu 2016. Ubytováni jsme byli na agroturistické farmě rodiny Romano, která byla mírně stranou od vesnice, tudíž jsme nebyli od našeho programu ničím rušeni, a mohli si užívat jak společnosti roztomilých zvířátek, tak přijímající poklid přírody. Společně se dvěma trenéry, Dominique Verschuren a Sylwia Federico, a sedmnácti dalšími účastníky (z České republiky, Chorvatska, Itálie Portugalska, Polska, Rumunska, Slovinska a Španělska) jsme se po pěti dnech věnovali rozvoje vlastních osobností z hlediska vnitřního vůdcovství a objevování vlastního talentu.

První večer jsme ve světle svíček sdíleli své příběhy a započali dlouhou cestu na poznávání jeden druhého, kterou jsme dále prohlubovali hned následující den. Ten byl zaměřen na uvedení do kurzu a jeho tematiky a také na utvoření pracovní přátelské skupiny z účastnících se jednotlivců (čemuž bylo věnováno podstatně více času, než je na kurzech takovéhoto typu běžné, čehož si velmi cením, protože atmosféra skupiny a práce v ní byla později mnohem příjemnější, než bývá zvykem). Prozkoumávali jsme, co je to talent a také tzv. element. Zkoumali jsme svá vlastní já a svou cestu životem, abychom si ujasnili, odkud pocházíme, kdo jsme a kam míříme. Věnovali jsme se tématům jako zranitelnost a vášeň, ze kterých potom krystalizovaly naše elementy. Podstatná část kurzu byla také věnována kreativitě a objevování vlastního talentu skrze jeho aplikaci v reálním mini-projektu. Což nám všem dalo dostatečně najevo nejen to, zda-li jsme identifikovali svůj talent správně, ale také to, jestli s ním obstojíme mezi dalšími lidmi při práci ve skupině (což byla výborná příležitost obdržet zpětnou vazbu a rady ke zlepšení na naše vnímání vlastního talentu). K tomu tedy bylo zapotřebí se dozvědět něco více o dvojznačnostech a odolnosti, které nám pomohou v budoucnu překonat naše pochyby či následné těžkosti v uplatňování našeho talentu zpět v realitě. A také jsme se věnovali potřebnému učícímu se a vzdělávacímu procesu, během něhož si každý z nás stanovil své učební preference a zkusili jsme si i jak uplatnit některé z nich při přenosu informací či dovedností na druhé. Pro možnost uchopení našeho (nově)objeveného talentu jsme se také zamýšleli a na pozdější proces tvoření plánu do budoucna aplikovali metodu integrity a přechodu, zvažovali jsme svou odpovědnost a „to, co se počítá“. A nejen, že jsme si stanovili svou vlastní cestu změny našich životů v budoucím měsíci, ale také jsme provedli jejich veřejnou manifestaci, a dokonce si i stanovili první tzv. dobrý skutek, kterým zahájíme jeho plnění.

 

Je skutečně těžké popsat proces transformace lidské osobnosti zevnitř tak, jak se nám ji dostalo díky projektu. A i když po čtyři dny z pěti pršelo, a počasí nám dávalo skutečně zabrat, my jsme věděli, že pokud budeme stále v dobré náladě a budeme na našem vnímání pracovat, vše se nakonec podaří (stejně tak, jako to musíme dělat i každý den v našich životech). Já ale o programu jako takovém nechci prozradit mnoho, protože vím, že se již chystá další ročník nebo minimálně podobně zaměřený projekt na introspekci, a tak nechci tento zážitek ostatním potenciálním účastníkům zkazit. Nicméně ale mohu kurz jen a jen doporučit. Protože již nejsem tím člověkem, který na jeho začátku nastupoval do letadla v Praze doufaje, že těch pár dní nějak přežije a pojede zase spokojeně domů. Ale jsem tím, kdo pocítil sílu svého talentu a teď ví, jak jej bude uplatňovat a jak to celé ovlivní a změní jeho život, protože to je to, co jej skutečně živí a naplňuje a čemu se chce po zbytek života věnovat.

Lada Matyášová

Možná se ti bude líbit