TreeHouse – Lotyšsko

single-image

Termín konání: 30. duben – 8. květen 2017

Místo konání: Rites, Lotyšsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín a místo konání výměny mládeže: 30. duben – 8. květen 2017, Rites, Lotyšsko

Termín a místo konání APV (= Advance Planning Visit, tj. přípravné předprojektové setkání pouze group leaderů národních skupin): 1.-2. dubna 2017, Rites, Lotyšsko

Prosím pročtěte si info-pack.

Omrkněte také:
FB photo album, Flickr: or here photos from APV, FB video look-back,  same video on YouTube: or project blog
Účastníci: Dalibor Feit, Adam Mašík, Anna Pffeifer, Magdalena Uhlířová

Group Leader: Nikol Škorpíková

Účastnický poplatek: €50 (vybírají si ho samotní organizátoři na výměně mládeže, ne na APV)

Hostitelská organizace: Adventure Spirit

Účastníci se země: ČR, Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko, Dánsko

Report z projektu:

Projekt s názvem TreeHouse se uskutečnil v období 30. 4. – 8. 5. 2017 na odlehlém místě zvaném Rites v centrální části Lotyšska. Hlavní náplní projektu bylo ve výšce přibližně 8 metrů nad zemí s pomocí kladek, lan, karabin, společnými silami, bez pomocí těžké techniky, vystavět platfotmu z těžkých dřevěných klád tzv. TreeHouse, dále vymyslet a zorganizovat kulturní festival pro širokou veřejnost, jehož nosným prvkem bude právě TreeHouse, tento festival dostatečně zpropagovat a celý projekt pečlivě zdokumentovat.

První den projektu se naše česká skupina setkala v odpoledních hodinách před hlavní budovou vlakového nádraží v Rize s ostatními účastníky projektu, kteří přijeli z Rumunska, Bulharska, Dánska a také se zástupci pořadatelské organizace Piedzīvojuma Gars.

Následovala pohodová jízda vlakem místní krajinou až do městečka Kegums, odkud jsme vyrazili na přibližně 13 km dlouhý dobrodružný pochod. Cestu k roubence v Rites, která se nám na následující dny stala domovem, jsme předem neznali, chvílemi jsme bloudili, orientovali se pouze pomocí kompasu. Jednalo se o ideální příležitost se začít seznamovat s ostatními účastníky.

Nikoho jsme neztratili a do naší roubenky v Rites jsme dorazili těsně před západem slunce. Čekala nás večeře, představení projektu a poté jsme se všichni společně uložili k spánku na půdě roubenky.

Následující den jsme se seznámili se stromolezeckými technikami, vyzkoušeli jsme si spojování klád s pomocí provazů a rozdělili se do projektových týmů („stavaři“ TreeHousu, media team a festivalový tým). Kladně hodnotím, že během týdne si každý z účastníků mohl vyzkoušet více rolí a nemusel nutně zůstat po celou dobu pouze v jednom z týmu.

Všichni účastnici projektu byli velmi šikovní a platformu resp. TreeHouse se nám podařilo před plánovaným festivalem zdárně dokončit. Během volných chvil si účastníci projektu vyřezávali lžíce ze dřeva, hráli fotbal případně relaxovali. Sobotní festival pro veřejnost byl úspěšný. Představili jsme návštěvníkům náš TreeHouse a zapojili je do několika workshopů (dřevořezba, tanec, žonglování nebo třeba lezení na místní umělé stěně). Návštěvníkům se akce líbila.

Po skončení projektu jsme využili před odletem do České republiky čas k návštěvě Rigy, hlavního města Lotyšska. Z ekonomického hlediska se jedná o nejdůležitější město v rámci celého Pobaltí, které je spojnicí Ruska se západní Evropou. Riga si zachovává svůj historický ráz. Lze zde nalézt, jak zajímavé historické památky, tak i pěkné kavárny a hospůdky, stejně tak několik galerií a muzeí, které však zdaleka nedosahují kvalit západoevropských institucí. Osobně se mi nejvíce líbil místní trh, umístěný ve starých halách na výrobu vzducholodí, který údajně je největším krytým trhem v Evropě.

Silné stránky projektu: klidná lokalita, samota, uprostřed březových hájů;  účastníci byli seznámeni se základy stromolezení, slaňování, sebejištění i jištění druholezce; seznámení se základy plánování a stavby obydlí ve stromech, dostatek prostoru pro vlastní tvořivost, seznámení s novými tvořivými lidmi ze zahraničí

Slabé stránky projektu: zpočátku nedostatečná kapacita sociálního zařízení, nižší standart bezpečnosti při práci ve výškách a při výuce lezců začátečníků (srovnání s Českou republikou), jednotvárnější stravování skládající se celý týden převážně z brambor, listového špenátu, rajčat a těstovin

                                                                                                                                                                                            Adam Mašík

Možná se ti bude líbit