Stop Illegal Immigration and Human Trafficking – Srbsko

single-image

Termín konání: 17.-26. dubna 2013

Místo konání: Vrnjacka Banja, Srbsko

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1. tréninkový kurz

Účastníci: Radka Valová, Michaela Němečková

Report z projektu:

V poklidném malebném městečku Vrnjačka Banja na jihu Srbska se deset dní věnovali diskuzi o migraci, obchodu s lidmi, vykořisťování obětí, prostituci nebo nucené dětské práci. Evropského projektu s názvem „Stop nelegální migraci a obchodu s lidmi“ se zúčastnily na tři desítky mladých lidí z jedenácti evropských zemí, Turecka a Izraele. Projekt byl součástí evropského programu Mládež v akci. Pracovním jazykem byla již tradičně angličtina.

Na tréninkovém kurzu porovnávali účastníci z Albánie, Bosny, Bulharska, Česka, Itálie, Izraele, Lotyšška, Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovinska, Srbska a Turecka stanoviska jednotlivých zemí k migraci, azylu, zjišťovali nová fakta o obchodu s lidmi nebo třeba počty uprchlíků v jednotlivých státech. Na začátku se nejdříve všichni seznámili formou her, krátce nastínili situaci v každé zemi a prezentovali své neziskové organizace, ve kterých pracují nebo které se věnují problematice migrace a obchodu s lidmi.

Během projektu Vrnjačka Banja hostila také odborníky ze srbské organizace Astra, kteří přímo pracují s oběťmi obchodu s lidmi, pomáhají jim překonat traumata a znovu se začlenit do společnosti. Všichni tak měli možnost nahlédnout do zákulisí, zjistit, jak to v praxi chodí, jakým procesem si musí oběti projít a došlo třeba i na diskuzi o fair trade (tj. spravedlivém obchodu).

Součástí tréninku byla také návštěva Červeného kříže v nedalekém Kraljevu, kde srbští  dobrovolníci představili svůj program, kterým se snaží sdělit žákům základních a středních škol i veřejnosti, v čem spočívá obchod s lidmi a jak mu předejít.

Srbští organizátoři se ukázali být profesionály ve svém oboru, měli pečlivě připravený program, prezentace, krátká videa a tematicky zaměřené hry. Za deset dní tréninkového kurzu se podařilo třem desítkám zájemců vytvořit pracovní týmy, navázat nová přátelství a získat kontakty na dobrovolníky z neziskových organizací v jiných zemích pro případ další vzájemné spolupráce. Účastníci si uvědomili, že obchod s lidmi je velké téma a že je mu potřeba věnovat pozornost, být opatrný a zbytečně neriskovat.

Michaela Němečková

Možná se ti bude líbit