(EU)nited for Active Citizenship — ACT+ — Německo

single-image

Termín konání: 29. říjen – 5. listopad 2019

Místo konání: Obertshausen, Německo

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Pokud máte zájem o více informací o proběhlém kurzu, prosím důkladně si přečtete info pack.

Hostitelská organizace: Intercultural Club-Goethe Uni

Účastnící-se země: France, Bulgaria, Romania, Estonia, Greece, Czech Republic, Croatia, Italy

Účastníci českého týmu: Jiří Dyčka, Tereza Němcová

Report z projektu:  (EU)nited for Active Citizenship – ACT+ -Obertshausen, Německo

Školicí kurz „ EU (nited) for Active Citizenship “, kterého jsme se zúčastnili, měl za cíl posílit náš závazek ke společné evropské myšlence a zpřístupnit Evropskou unii. Tento projekt je součástí Erasmu + a jako takový je financován z prostředků evropské unie, tzn., že všechny náklady na dopravu, ubytování a stravování jsou plně hrazeny. Školicí kurz měl podpořit evropské občanství, evropské povědomí a účast a zaměřit se na prohloubení dovedností účastníků v těchto oblastech se zaměřením na strukturu a úlohu institucí EU a rozhodovací procesy v rámci EU. Projekt se konal 29. října – 5. listopadu nedaleko Frankfurtu nad Mohanem, ve městě Obertshausen v Německu v hotelu Main. Součástí projektu byli účastníci z Francie, Bulharska, Rumunska, Estonska, Řecka, České republiky, Chorvatska a Portugalska.

Abychom se mezi účastníky lépe poznali, jako první byly na programu seznamovací hry, během kterých jsme se naučili jména ostatních.

Další dny byla na programu diskuze o asociacích s Evropskou unií. Nejčastěji se účastníkům vybavily pojmy jako svoboda, demokracie nebo cestování. Poté každá skupina účastníků prezentovala proces integrace svého státu do EU a názor občanů na EU. Ukázalo se, že většině států převažuje negativní postoj u starších lidí, zatímco mladší generace vesměs EU vnímají pozitivně.

Nejzajímavější bylo vyzkoušet si roli poslanců evropského parlamentu. Nejprve jsme si navzájem mezi účastníky dohledali a vysvětlili, jaká je role jednotlivých institucí v legislativním procesu prostřednictvím prezentací. Následně jsme náhodně dostali přidělenou stranu, ke které jako poslanci patříme a výbor, jejíž jsme členy. Předmětem byly návrhy evropské komise týkající se řešení migrační krize, otázka budoucnosti používání uhlí k výrobě energie a daňové zvýhodnění firem zaměstnávajících lidi do 30 let. Následovali schůze jednotlivých stran, kde jsme se dohodli, jaké jsou názory strany na jednotlivé návrhy. Poté jsme tyto názory prosazovali v jednotlivých výborech, kde jsme měli možnost návrh komise změnit. Tyto změny jsme prezentovali na schůzi parlamentu, kde měli jednotlivý poslanci prostor reagovat na jednotlivé návrhy. Výbor tyto návrhy projednal a vytvořil finální návrh směrnic. Strany se následně sešly, aby se domluvily na hlasování pro jednotlivé návrhy. Konečně se hlasovalo o jednotlivých návrzích v evropském parlamentu. Parlament tak například neschválil návrh, dle kterého měli být přijati všichni migranti, rozděleni do jednotlivých států EU dle počtu obyvatel a výše HDP. Tato hra nám zábavným způsobem ukázala celý legislativní postup a prohloubil naše znalosti o jednotlivých návrzích.

Ale projekty Erasmu + nejsou jen o učení, důležité je také poznat nové lidi a poznat kulturu ostatních států. Každý večer jsme proto měli ukázku kultury některého ze států s následnou volnou zábavou. Během projektu jsme absolvovali prohlídku města Frankfurt a Evropské centrální banky.

Díky projektu jsme si lépe uvědomili, jak fungují jednotlivé instituce Evropské unie, především Evropský parlament a také jsme se naučili jak napsat náš vlastní projekt.  

Jiří Dyčka

Možná se ti bude líbit