Education for Deeper Social Integration

single-image

Termín konání: říjen 2017 – září 2019

Místo konání: Varna, Bulharsko; Atény, Řecko; Řím, Itálie; Břeclav, ČR; Madrid, Španělsko; Maribor, Slovinsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 2: Capacity building in the field of youth

Prosím přečtete si info-pack a informace uvedené na této stránce. V rámci tohoto projektu se uskutečnily následující mobility:

  • Kick-off meeting – 11.-13. 10. 2017, Varna, Bulharsko, účastníci: Lucie Malinková, Karel Kepr
  • Tréninkový kurz – 25.-29. 6. 2018, Atény, Řecko, účastníci: Jakub Miklín, Kristýna Liptáková
  • Tréninkový kurz – 4.-8. 11. 2018, Řím, Itálie, účastníci: Jakub Miklín, Adéla Kalusová
  • Tréninkový kurz – 9.- 13. 4. 2019, Břeclav, Česká republika, účastníci: Jakub Miklín, Danijela Pernek
  • Tréninkový kurz – 13.-17. 5. 2019, Madrid, Španělsko, účastníci: Jakub Miklín, Anežka Karpjáková
  • Tréninkový kurz – 1.-5. 7. 2019, Maribor, Slovinsko, účastníci: Jakub Miklín, Veronika Ormaniecová

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu). Proč toto vyžadujeme najdete v sekci Chci vyjet na projekt.

Koordinující organizace: Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational programmes and Technology EPEKA, Social Enterprise (EPEKA Association, Soc. Ent.),

Účastnící se země: Slovenia, Spain, Czech Republic, Italy, Greece, United Kingdom

Výsledkem projektu je mj. soubor detailně popsaných příkladů dobré praxe vzdělávání dospělých osob se znevýhodněním. Prostudujte je a inspirujte se, co byste mohli využít ve své práci vy!

Popis projektu:  

Summary of the project:

The Erasmus+ KA2 project “Education for Deeper Social Integration” is an Erasmus+ KA2 strategic partnership focusing on the exchange of good practices between partners, who work with adults with fewer opportunities. The project will focus on the exchange of good practices primarily between organisations working towards social integration and empowerement of Roma and/or refugees/migrants through education. Besides education in basic areas (e.g. language) we plan to stress the importance of learning intercultural skills, ICT and social entrepreneurship. The partners will share their experience, detect and analyse common interests and practices and try to construct ways of transferring them to other localities facing similar issues.

Objectives:
– detect good practices
– analyse and detect transferable methods and practices focusing on social integration of Roma and/or refugees
– increase professional capacities of partner organisations
– disseminate the results of the exchange to a wider range of institutions working in similar fields
– promote Erasmus+ as a crucial tool of fostering intercultural acceptance and life-long learning.

Oficiální webová stránka projektu: http://edsi.si/

Report z 6. projektového setkání v Mariboru, 1.-5. 7. 2019:

Poslední trénink v rámci projektu Education for Deeper Social Integration (EDSI) se uskutečnil na začátku prázdnin v krásném Mariboru, domovském městě organizace EPEKA, která celý projekt koordinuje.

EPEKA nám nejprve představila svou činnost, která se zaměřuje na podporu mariborským Romům, a blíže projekt Romani kafenava. Jedná se o první romskou kavárnu a restauraci svého druhu v Evropské unii (otevřena byla roku 2014), která funguje na principu sociálního podniku. V Romani kafenava jsme pak následující den měli slavnostní rozlučkovou, typickou romskou večeři, k níž nám hrála místní romská kapela.

Většina dalších exkurzí v rámci tréninku byla do organizací pomáhajících migrantům, resp. žadatelům o azyl, kteří přišli do Mariboru/Slovinska. Mariborský Červený kříž se soustředí především na pomoc se sháněním zaměstnání. Další asociace, Slovenska Filantropija, Pekarna Magdalenske Mreže, Odnos, Alternativní centrum Rog Ljubljana, poskytují podporu v různých oblastech jako např. učení se slovinštiny, poradenství, shánění ubytování, právní a jiné poradenství, kulturní a volnočasové vyžití a vzdělávání či pomoc se získáním lékařské péče. Návštěvy nám umožnily poznat blíže činnost těchto organizací, zázemí, v němž pracují, ale také se inspirovat a poučit ze zkušeností jejich zaměstnanců a dobrovolníků.

Jeden den jsme strávili napůl výletem, napůl exkurzí do hlavního slovinského města Ljubljana. Počasí nám přálo, takže kromě návštěvy tří organizací jsme si prošli i centrum města a vyšlápli na lublaňský hrad.

Celkově bylo setkání v Mariboru příjemným zakončením celého projektu. Na jednotlivé tréninky jezdili většinou ti stejní účastníci, takže jsme si za ty dva roky vytvořili celkem pevná přátelství a jen těžko se nám loučilo. Ale: svět Erasmus+ projektů je malý, takže se v něm určitě zase brzo potkáme…

Jakub Miklín

 

Report z 5. projektového setkání v Madridu, 13.-17. 5. 2019:

Další zastávkou na cestě poznávání dobrých praxí ve vzdělávání znevýhodněných dospělých v rámci KA2 projektu „Education for Deeper Social Integration“ byl Madrid, kde nás v květnu hostila organizace Solidaridad sin fronteras.

Kromě této asociace, pomáhající lidem s určitým znevýhodněním (sociálně slabým, příslušníkům náboženských aj. menšin, handicapovaným, migrantům) se vzděláváním, začleněním do společnosti a pracovním uplatněním, jsme navštívili ještě dvě další organizace. První z nich byla CEMU – CiudadEscuela Muchachos, škola a komunitní centrum, vlastně celé městečko i s vlastní samosprávou, pro děti, které se ocitli v dětství bez rodičů nebo v podobně obtížné životní situaci. Funguje na originálním principu hry simulující občanský život, v níž se děti učí být aktivními a zodpovědnými lidmi ve společnosti. Další exkurze nás zavedla do sdružení Guaraní, které má za cíl pomáhat přistěhovalcům s úspěšnou integrací do španělské společnosti.

I tentokrát nám zbyl čas také na poznávání města, ve kterém se setkání konalo. Plné dva dny (česká skupina si pobyt ve Španělsku o den prodloužila) jsme tak mohli věnovat procházkám madridskými parky, ulicemi a náměstími plnými krásných památek a příjemných kaváren a restaurací.

Jakub Miklín
 

  1. projektové setkání v Břeclavi, 9.-13. 4. 2019

O tomto setkání vyšel článek v břeclavském měsíčníku Radnice (č. 2019/6). Přečíst si ho můžete zde
 

 

Report ze 3. projektového setkání v Římě, 4.-8. 11. 2018:

Třetí setkání Erasmus+ KA2 projektu „Education for Deeper Social Integration“ se uskutečnilo v Římě, kde nás hostila tamní asociace Prometeo.

Přestože šlo opět o pouze čtyřdenní tréninkový kurz, stihli jsme za tu dobu hodně zajímavých exkurzí a díky nabitému programu si rozšířili naše obzory co se týče integrace znevýhodněných osob do společnosti

Začali jsme však pozvolna společnou večeří a rekapitulací plánů na další setkání v rámci projektu. Pak už byl ale čas se vydat na první pracovní návštěvu. Ta nás zavedla do kooperativy Nonna Roma, která poskytuje zdarma potraviny a další nezbytné potřeby rodinám s nízkými příjmy. Další exkurze nám představila činnost neziskového centra ELIS, které usiluje o zvýšení zaměstnanosti mládeže. Centrum sdružuje několik škol: odborné školy pro kvalifikované pracovníky v oblasti průmyslu a řemesel a hotelové školy pro dívky. Specifikem centra ELIS je jeho úzké napojení na firmy, které zde otevírají hrazené kurzy dle vlastní aktuální poptávky a ze studentů poté rekrutují své zaměstnance. Poslední pracovní den byl příklady dobré praxe v pomoci znevýhodněným osobám a jejich integraci přímo nabitý. Vyrazili jsme do okrajové čtvrti Monterotondo, která patří v Římě k těm chudším. Nejdříve nám členové iniciativy Ristazionarti di HAPPY Coaching and Counseling ukázali, jak usilují o podporu osobního rozvoje místní mládeže, a jak výtvarnou činností zvelebují zdejší vlakovou stanici ale také další místa. Poté jsme navštívili kooperativu FOLIAS, zabývající se integrací znevýhodněných osob do společnosti, a organizaci Il Pungiglione pomáhající seniorům a handicapovaným. Poslední zastávkou byla organizace ARCI Roma SPRAR, kde jsme se dověděli spoustu zajímavostí o podpoře poskytované uprchlíkům a žadatelům o azyl, kteří přijdou do Itálie.

Vedle pracovní části programu nemohly chybět ani příležitosti poznávat krásy a pamětihodnosti Říma. Společně jsme se projeli na zapůjčených kolech (a elektrické čtyřkolce) krásnými zahradami Villy Borghese a prošli jejich okolí, česká skupina navštívila během jednoho dne navíc Vatikán.

Jakub Miklín

 

Report z 2. projektového setkání v Aténách, 25.-30. 6. 2018:

  1. června jsme se společně s Jakubem M. připojili v rámci KA2 projektu v Aténách k mezinárodnímu týmu, který byl tvořen zástupci partnerských neziskových organizací. Cílem setkání bylo prohloubení znalostí ve sféře tzv. social integration a sdílení metod užívaných během práce se znevýhodněnými skupinami.

Na úvod byly představeny všechny členské organizace spolu s jejich postupy při práci s cílovou skupinou. Dále jsme navštívili centrum mládeže Connect Athens, kde jsme sledovali jaké metody volí při práci jedna z místních neziskových organizací.

Projekt byl oficiálně uzavřen návštěvou Fabric Republic, nezávislé organizace, jejíž hlavní vizí je redukce textilního odpadu. Byli jsme podrobně seznámeni s celým procesem textilní výroby, prodeje, likvidace, recyklace a opětovné užití textilu. Jak jsme viděli, problém textilního odpadu je mnohem vážnější než jak ho běžně vnímáme. Fabric Republic usiluje o skloubení environmentálně udržitelných metod s poskytováním rovných příležitostí ekonomicky i fyzicky znevýhodněným, a to jejich začleněním na trh práce.

Za realizaci této akce patří velké díky hostitelské organizaci i české EYCB.

Kristýna Liptáková

Možná se ti bude líbit