Energy Efficient Baled Straw Ecological House – Srbsko

single-image

Termín konání: 15.-22. červenec 2017

Místo konání: Sabač, Srbsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 2: KA2 Capacity building in the field of youth: tréninkový kurz

Prosím přečtete si info-pack a popis projektu

Účastníci: Vít Votroubek, Lenka Tomečková, Martin Švec

Hostitelská organizace: European Centre for Ecology

Účastníci se země: ČR, Srbsko, Itálie, Turecko, Makedonie, Albánie, Řecko,  Rumunsko 

Report z projektu:

V těchto několika odstavcích bych vám rád představil druhou fázi velmi specifického projektu, který se konal v Šabacu v oblasti Vojvodina západně od Bělehradu. Šabac, nenápadné městečko na břehu řeky Sávy na první pohled příliš nenabízí, jeho okolí je však plné nejrůznějších míst, o čemž se ostatně přesvědčíme.

První den projektu byl věnován seznamování účastníků jak těch nových tak pokračujících z první fáze. (o první fázi se můžete dočíst zde: wordpress-618039-2005636.cloudwaysapps.com/cz/stranky/2860-energy-efficient-baled-straw-ecological-house-itlie) Pro první seznamování jsem se přesunuli do nedaleké vesničky do ekologického centra, kde proběhlo vzájemné seznámení, vyměnili jsme si naše očekávání a hravým způsobem jsme budovali týmového ducha a zbavovali se ostychu před doteď neznámými lidmi. Ekologické centrum je vytvořeno v krásném prostředí starého venkovského sídla vévody. Původní statek je velmi citlivě zrekonstruován a navozuje atmosféru tradičního balkánského venkova.

Další tři dny byly ve znamení práce na stavbě slaměného domu. Každý den na pozemku stavby byl zahájen motivační hrou a praktickým předvedením stavebních technik s využitím přírodních materiálů. Dozvěděli jsme se i důležité stavařské poznatky o tom, jak se přírodní dům zakládá, izoluje proti zemní vlhkosti a jak se provádí i udržuje rákosová střecha. Způsoby, jak například vtlačovat slaměné balíky do dřevěného skeletu, rovnat slaměné stěny, míchat a aplikovat hliněnou omítku, byly ve velké míře vymýšleny na místě. Nelze se spoléhat na žádná přesná měření, projekční normy nebo montážní příručky. Je to dům, který si z podstaty věci musí člověk v každém okamžiku osahat. Vedoucí postavou se stal architekt Vuk Krstič, muž který slaměné domy nejen projektuje, ale i vlastnoručně staví a v jednom takovém bydlí. S nadšením nám předával svoje zkušenosti a na oplátku měl k dispozici naše šikovné ruce – i nohy. Ačkoliv to tak nevypadá, k umisťování balíků do dřevěné kostry je potřeba značná síla. A k tomu je nejlepší vylézt na dřevěnou konstrukci a balíky opatrně, leč důrazně zadupávat. Poslední den na stavbě jsme si zkusili pracovat s hliněnou omítkou. Je to chvíle, kdy jsme byli takříkajíc v neustálém dotyku s přírodou. A díky tomu víme, jaké je to tvořit dům jako sochařské dílo – přidávat, ubírat, hladit… to vše bez jakéhokoliv nářadí, jen holýma rukama.

Na stavbě vládla velice přátelská atmosféra. Vůbec nevadilo 35-stupňové vedro, protože slaměné stěny udržovaly příjemný chládek. Chtěl bych poděkovat za velmi milou společnost lektorům Vesně a Nebojsovi “Nickovi”, jakož i majitelům a svépomocným stavitelům domu: manželům Milanovi a Nadě Djupovacovým. Jejich nezdolná energie a optimismus byl velkou inspirací pro nás. Dalšími, bez koho by se náš kurz neobešel, byli členové srbského organizačního týmu. Práci na stavbě nám zpříjemňovali občerstvením a hudbou v podobě současné balkánské pop-music.

Poslední den jsme strávili v centru profesního vzdělávání na okraji města Šabac. Prohlédli jsme si také nově vzniklou expozici na téma věda. Náplní dne byla závěrečná evaluace kurzu a prezentace výsledků naší práce. Byl také představen komiks, který odlehčenou formou říká, jak se staví slaměný dům a jaké jsou jeho výhody. Odpočinkový den po náročné práci přišel vhod. Den zpříjemnilo posezení v blízkém lesoparku, kde jsme si mohli prohlédnout nově postavený kostel. Poznali jsme také, jak vznikají nástěnné malby v interiéru kostela malované tradiční technikou. Večer náš pobyt zakončil neformální večírek v plážovém disco-baru. Další den ráno nezbývalo, než se rozloučit. Někteří z nás odjeli zpět domů za svými blízkými, někteří využili pěkného počasí a pokračovali na svých prázdninových cestách směrem k moři.

                                                                                                                                                                                             Martin Švec

 

Možná se ti bude líbit