Environment Education for Young Generation — Portugalsko

single-image

Program: ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Figueira da Foz, Portugalsko

Termín konání: 10.—17. květen 2022

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €360 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Portugalska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Bonae Spei

Popis projektu:

Tento projekt má za cíl vytvoření vzdělávací osvětové kampaně a návodu na organizaci environmentálního vzdělávání pro mladé generace plného osvědčených postupů. Chceme umožnit účastníkům z různých evropských zemí myslet společně a vytvořit materiály, které donutí Evropu přemýšlet nad tímto tématem.

Výše uvedeným způsobem bude náš projekt propagovat jeho účastníky, tvořit vědění a metody v souvislosti s jeho tématem a rozvíjet setkání pro implementaci jeho výsledků.

Máme v úmyslu zapůsobit na osobní úrovni, poskytnout účastníkům nástroje ke zvýšení odpovědného občanství a zároveň jej šířit v jejich vlastních městech a přeměnit je na města, která jsou aktivní a živá, s mládeží, která aktivně spolupracuje ve své komunitě.

Aktivity projektu jsou vždy připravovány v perspektivě neformálního vzdělávání, s participativními metodami, které umožňní jeho účastníkům učit se pakticky a reflexivně. Tato aktivita také navruje rozvinout občanské, sociální, kreativní schopnosti mezi mladými Evropany z různých národností a kultur a také jejich schopnost spolupracovat.

Důležitost sdílení informací a vzdělanosti mezi účastníky projektu z různých realit a scénářů a také důležitost výměny zkušeností mezi účastnícími se organizacemi by také měla být zmíněna.

 

Možná se ti bude líbit