Ethnosphere – Lotyšsko

single-image

Termín konání: 5.-13. listopadu 2017

Místo konání: Rites, Lotyšsko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím přečtete si info-pack. Prosím omrkněte projektové foto-album.

Věkový limit pro účastníkyŻaneta Górska, Natálie Zelinková, Karolína Pěčková

Účastnický poplatek: €25 (vybírali si ho samotní organizátoři)

Hostitelská organizace: Piedzivojuma Gars

Účastnící se země: Rumunsko, Řecko, ČR, Lotyšsko, Itálie, Bulharsko, Španělsko

O projektu vzniklo toto video, na němž se autorsky podílel i námi vyslaný dobrovolník Jan Mika (viz EVS „Master the Game“).

Report z projektu:

Projekt Ethnosphere se konal 5. – 13. 11. 2017 v Lotyšsku. Do malého areálu s názvem Balini blízko města Kegums je sjeli účastníci z Rumunska, Řecka, Itálie, Bulharska, Španělska, Lotyšska a Česka.

Projekt pořádala organizace Piedzivojuma Gars (v angličtině Adventure spirit), která se zabývá outdoorovými aktivitami a jejich použitím v osobnostním rozvoji, teambuildingu a podobně. Ze skvělých organizátorů zmíním alespoň ty, kteří za myšlenkou projektu stojí a společně se ho rozhodli uspořádat – Ilze Vanaga (ze zmíněné lotyšské organizace) a její blízký kamarád Panagotis Mamouzakis, který se ujal funkce hlavního trenéra.

Projekt byl určen lidem pracujícím s dětmi či mladistvými. Cílem bylo naučit se, či zlepšit se, ve využívání outdoorových aktivit k rozvoji mladých, k podpoře učení a poznávání skrze tyto aktivity. V neposlední řadě pak využití aktivit tohoto typu pro práci se skupinou, inkluzi a spolupráci.

Trenéři zvolili vlastní přístup, jak nás něco naučit, přednášek a lekcí bylo relativně málo. Hlavním motem bylo „learning by doing“ a také myšlenka, že každý si tvoří svou zkušenost sám, každý sám je zodpovědný za to a rozhoduje o tom, co si on osobně z kurzu přiveze.

První den jsme se sešli v Rize na společnou večeři a na následující den jsme dostali úkol postarat se společně o stravu a dopravu celé skupiny vlakem na dané místo. Hned na začátku jsme tedy měli skvělou možnost se blíže seznámit a snažit se spolupracovat. Z vlakové stanice nás čekal pěší výlet lotyšskými lesy na místo určení. Opět jsme se museli na sebe navzájem spolehnout a pomoci si, například při překonávání říček a mokřadů. Po úspěšném doražení do cíle se nám dostalo více informací k tomu, co nás čeká.

V prvních dnech projektu bylo kormidlo více v rukou organizátorů. Měli pro nás připravené přednášky, tipy, doporučení, aktivity k vyzkoušení. Pak začalo být ale na nás, abychom s něčím přispěli. Nejprve jsme v malých skupinkách připravovali program pro sebe navzájem, později jsme chystali aktivity pro děti z dvou různých místních škol. Vše jsme tedy hned převedli do praxe a vyzkoušeli.

Celý učící proces jsme často reflektovali v malých skupinkách se „svým“ trenérem. Byla to možnost podělit se o zážitky, stanovit si své osobní cíle na následující dny, podpořit ostatní a být podpořen od nich.

Ke konci projektu jsme měli možnost okusit, jaké aktivity PG používá pro svou vlastní práci – zpravidla zahrnují dost dobrodružství, nejlépe vysoká lana a podobně. Všechny naše úspěchy, zážitky a nové dovednosti jsme také řádně oslavili, nechyběla sauna, povídání a dobré jídlo.

Pro mě doba strávená na Ethnosphere znamenala krásnou přírodu, vodou nasáklé borovicové a březové lesy, jezírka. Klidné místo na samotě, kde se člověk může soustředit jen na sebe a lidi okolo. Vynikající kuchyni, společnou pomoc a starost o místo, které se stalo na chvíli naším domovem. A v neposlední řadě skvělé lidi. Otevřené, opravdové, ochotné naslouchat a sdílet. To vše dohromady vytvořilo jedinečnou zkušenost, za kterou děkuji.

Karolína Pěčková

_________________

Ethnosphere is humanity’s great legacy. You might think of the ethnosphere as the sum total of all thoughts and dreams, myths, ideas, inspirations, intuitions brought into being by the human imagination since the dawn of consciousness. It is the product of our dreams, the embodiment of our hopes, the symbol of all that we are and all that we have created as a wildly inquisitive and astonishingly adaptive species. And just as the biosphere is being severely eroded, so too is the ethnosphere, and if anything, at a far greater rate.“ Wade Davis 

Europe is changing and as part of this change we continue meeting new situations that are connected with inclusion, diversity, meeting and of different cultures and beliefs and seeing them to disappear. As a beacon of light we as Europeans are not only meant to truly live our common values such as tolerance, freedom of speech and inclusion, but also show and teach others the ability to see strength in diversity. 

The project Ethnosphere aimed to educate youth workers, youth leaders and educators on non-formal educational outdoor programs, activities & methods that supported cooperation, social inclusion and strength of diversity. 

Our objectives were:

  • To bring together 25 youth leaders, youth workers and educators from 7 countries, where at least 10 of them are with fewer opportunities
  • To improve skills and competences with focus on inclusion & outdoor methods of 25 participants
  • To create minimum of 7 follow-up outdoor programs in local partner communities focused on social inclusion and non-formal learning
  • To create a toolbox combining outdoor program & activity creation together with best examples
  • To ensure evaluation throughout the whole project by 25 YouthPasses, 25 evaluation forms from   each participant and 7 project partner questionnaires
  • To have at least two publications and one video about the project to reach wider audience
  • To raise capacity and competencies of 7 partner organisations for creating & implementing educational outdoor programs

Project brought together 25 youth leaders, youth workers and educators (12 with fewer opportunities) from 7 countries aged 18+ who were interested and motivated to bring their skills & competencies in outdoors and social inclusion to the next level.

Through a 7-day Outdoor Training Course by using outdoors, games, storytelling, theatre, discussions, creative and challenging exercises, reflections, feedbacks, videos and celebrations participants reached deeper understanding and ability to use outdoors as a method to address both social inclusion and  any other relevant topics in their youth and educational work. They developed and improved their ability to create and deliver high quality non-formal educational outdoor programs focusing on inclusion, cooperation and diversity. Also participants now are more able to use outdoor activities in any other context (formal learning, team building, tourism). 

Organisations, youth leaders, youth workers & educators in partner networks and on broader scale have a brand new outdoors toolbox for creating and delivering inclusive educational programs and activities outside. Wider part of society are more able to receive additional information through videos and publications with valuable and applicable content. Outdoors as a method was and still is used to develop more accepting and on cooperation focused society which can see strength in diversity and appreciates differences.

Our long term benefits of this project was to have more connected and on cooperation based society and this wider scale aim is being pursued daily by our participants and partner NGOs. Through these actions everyone involved can learn and connect through nature and through our humanness more. Also involved people understand more that loosing even the smallest part of our diversity is too high price to pay. And in such conditions we all learnt more of the true meaning of „strength in diversity“.

And that was and still is Ethnosphere.

_________________________________________

When you hear word “education” – what is first that comes to your mind? Is it our educational system? Or maybe school or university?

And is there space for other associations?

Our educational system has created a strong mark in each of us no matter if we did or didn’t enjoy our experiences in school sitting in rooms learning things that are useful but maybe in that time seemed so pointless. Or maybe we remember many stressful hours for preparing for tests. Or in some harder cases maybe we remember how we were bullied. Or maybe you are one who still is in educational system and sometimes wonder – is this all? Is this how always learning takes place? 

We challenge you to think in a bit broader range – what is the way we learn? Is it possible to learn from every, even day-to-day experiences in a way that it brings as satisfaction, fulfilment, joy, growth, development?

And if we look further – would you be willing to learn while spending time outside, enjoying nature and in same time where terrain, weather conditions and unexpected events create on-spot challenges?

What if it would be even possible to not just have team building activities outside that are so many times associated with outdoors, but even more?

What if you or your kids, siblings, nephews or nieces could learn about physics, mathematics, art and many more subjects while being outdoors? And to learn it all through experience, through discovery, exploration and cooperation. 

To change our perception of education is not an easy thing, especially if we have gone through the formal system and haven’t had good experiences neither there or outside of it (yes, sometimes we go to seminars, work trainings and other places but let’s be honest here – so many times they are still boring, feel like “that mandatory thing I have to do” and at end doesn’t really change our perception of education in its core).

And that’s why there was a question in the beginning – is there still space for other associations?

Our way of taking concepts, ideas and believes as something unchangeable can limit us. And if we never look at a concept “education” from more than one perspective we can lose many opportunities of learning and having new insights for us.

So many times we have forgotten that we were the ones who created our “education” concept, started to take our definition of “education” for granted and as the only way of seeing this phenomenon.

In the project “Ethnosphere” funded by Erasmus+ program organisations from seven EU countries came together to challenge perception of education – is it possible to learn while being outdoors? And not just learn, but also develop on many levels as a person who is part of a group and community. We re-thought what is “education” and how we can create a deep, long-lasting learning and impact in youth and pupils through outdoor non-formal educational activities and programs. 

People from various backgrounds and regions in EU came together to develop a new way of creating space and opportunity for learning about social inclusion, cooperation and simply connection between various groups of people. And to do that all while using outdoors as method and tool. Participants created non-formal educational outdoor activities and programs and also delivered them in schools of Latvia to provide new educational opportunities for pupils and youth. And all that was done outside in middle of Latvian November when weather conditions are not most welcoming – it was raining a lot, but everyone still enjoyed themselves.

Being outdoors bring instant equality to people as we have same basic needs – need for food, water, shelter, toilet and safety. And through proper use of outdoor tools it also brings equity to a group of people and provides opportunities for everyone to be, live and learn. Through a simple hike even a group of unknown, biased people can be brought together and create higher level of cooperation between these people. Sometimes all that is needed to do is to create context and provide such a group with space to explore and grow together. 

Besides through outdoors it is possible to create instant inclusion of everyone, as everyone in a group is valued member and has a role. And together everyone can learn from each other, nature and experience. 

When such learning takes place, we call it education. Even if it’s outside of usual educational system without tests and exams, it is still education in our perception. Sometimes the learning is about cooperation, communication or inclusion, sometimes about life in general. 

So we ask you – what is your concept of education? And is there space for different perceptions and perspectives? 

 

This article has been written for project Ethnosphere, that was co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Možná se ti bude líbit