Pay it Forward through a Youth Exchange — Nizozemí

single-image

Termín konání: 2.-9. prosinec 2018

Místo konání: Amsterdam, Nizozemí

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: Contact making Event (CME) – kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží, kteří chtějí zorganizovat vlastní výměnu mládeže

Přečtete si info-pack a rozpis denních aktivit 

Účastníky: Tomáš Král, Vít Votroubek

Hostitelská organizace: Wow Go Amsterdam

Účastnící se země: Bulgaria, Croatia, Cyprus, CR, Estonia, Greece, Italy, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Spain, Turkey

Report z projektu: 

Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží hostila holandská organizace WOW Go. Projekt se konal ve dnech od 2. 12. do 9. 12. 2018 v Amsterdamu. Gró projektu spočívalo v budování partnerství a propojení mladých lidí, aktivních občanů ve svých komunitách, kteří mají zájem v budoucnu zorganizovat vlastní výměnu mládeže. Na projektu se sešlo 24 účastníků z celkem 12 zemí – Polska, Chorvatska, Řecka, Kypru, Rumunska, Portugalska, Španělska, Bulharska, České republiky, Itálie, Estonska, a domácího Nizozemí. Workshopy proběhly pod taktovkou ostřílených trenérů, – Ievy z Lotyšska a Antonia ze Španělska.

Co se týče ubytování, potvrdilo se nám pravidlo, že méně někdy znamená více. Všech 24 účastníků totiž sdílelo prostory na houseboatu Powel Jonas v přístavu v severní části Amsterdamu. Skautské podmínky, malé kajuty a jedinečný zážitek usínání za zvuku šumění větru umocněného mírným pohupování lodi – to vše z nás účastníků rychle vytvořilo pozitivně naladěnou a produktivní skupinu, kterou nerozhodilo ani sychravé počasí, jež nás provázelo po celou dobu projektu.

Během seminářů a workshopů, které probíhaly v centru pro mládež vzdáleném cca 15 minut chůze od naší základny na houseboatu, nám trenéři postupně představili všechny náležitosti nutné pro podání žádosti o grant na výměnu mládeže. Následně každý z účastníků představil portfolio témat, o které se zajímá a na základě těchto preferencí se vytvořili menší skupinky, jež se v druhé polovině projektu věnovali vytváření draftu žádosti o projektový grant. Progres procesu psaní žádosti byl pravidelně konzultován s trenéry i dalšími týmy, které se navzájem inspirovaly a pomáhaly si. Výsledkem bylo vytvoření 8 projektů zabývající se širokou škálou témat (politika EU, kulinářství, sport, geografie náboženství, boj proti stereotypizaci mezi balkánskými státy), jež pojila myšlenka naplnit cíle Evropské strategie pro mládež.

Závěrečný den byl věnovaný evaluaci projektových návrhů a networkingu mezi zástupci jednotlivých neziskových organizací. Ieva i Antonio nás motivovali, abychom projekty dále rozvíjeli a nabídli nám možnost návrhy dále konzultovat i po odjezdu z Amsterdamu. Pevně věřím, že drtivá většina účastníků (včetně mě) opouštěla Amsterdam s nezapomenutelnými zážitky, nabytými znalostmi týkající se žádostí o granty na Erasmus+ projekty a v neposlední řadě s kontakty na inspirativní lidi z celé Evropy.

Tak Ahoy Amsterdame!

Tomáš Král

Možná se ti bude líbit