EU — Between the Challenges and Benefits — Německo & Belgie

single-image

Termín konání: 3.-13. listopad 2018

Místo konání: Osterholz-Scharmbeck, Německo, Brusel, Belgie, Brémy, Německo

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: Výměna mládeže

Přečtete si info-pack

Hostitelská organizace: NaturKultur e.V.

Účastnický poplatek (vybírali si ho samotní organizátoři): €35/účastník

Účastníci: Martin Buzek, Mirek Bálek, Kristýna Karešová, Tereza Friedrichová, Lukáš Václavek, Kristýna Slouková

Group leader: Andre Zakuťanský 

Účastnící se země: Hungary, Italy, Czech Republic, Spain, Lithuania, Greece and Germany.

Report z projektu:  

Projekt EU – Between the Challenges and Benefits se konal 3. – 13. 11. v německém Osterholz-Scharmbecku, poblíž Brém a byl pořádán organizací NaturKultur. Projekt trval 10 dní a jeho součástí byl vzdělávací výlet do Bruselu a účast na Global village v Brémách. Účastníků projektu bylo celkem 46 a pocházeli ze sedmi evropských zemí, konkrétně z Německa, České republiky, Maďarska, Litvy, Španělsky, Itálie a Řecka.

Samotný program projektu byl velmi nabitý, už jen díky častým přesunům mezi místy pobytu. Během času stráveného v Osterholz-Scharmbecku se účastnící účastnili workshopů a debat zaměřujících se na fungování EU, problémy a výzvy, které členství v EU obnáší. Práce většinou probíhala ve skupinkách, národních týmech nebo ve dvojici a účastníci se snažili pomocí diskuze, prezentace nebo různých forem umění objasnit ostatním různé aspekty fungování EU, její historii nebo současné problémy. I přes počáteční ostych se všichni účastníci aktivně zapojovali do všech aktivit a snažili se, aby ze zkušenosti vytěžili co nejvíce.

Nejzajímavější, ale zároveň možná nejnáročnější částí projektu byl pro všechny bezesporu výlet do Bruselu, který se konal čtvrtý den od našeho příjezdu. V Bruselu se měli účastnící možnost podívat do dvou evropských institucí, Evropského parlamentu a Evropské komise. V EP účastníci mohli vidět prostory, kde se konají plenární zasedání a také se setkat s národním zástupcem v EP a prodiskutovat s ním jeho práci a celkově fungování legislativních procesů v EP. V Evropské komisi bylo na pořadu setkání s pracovníky z Directorate-General, kteří hovořili o různých prioritních tématech pro EU, jako byla například klimatická změna, nebo program Erasmus+. Druhý den v Bruselu měli všichni účastníci volný čas, a tak většina objevovala krásy Bruselu a nejlepší místa, kde si dát ty nejlepší vafle.

Poslední část projektu bylo setkání s politiky na panelové diskuzi a účast na Global village v Brémách, kde si všichni účastníci připravili národní stánky a s kolemjdoucími diskutovali a výhodách a nevýhodách Evropské unie, popřípadě jim dali ochutnat některou z národních pochutin. Po skončení Global village účastníci měli čas projít si Brémy s průvodcem a zároveň předsedou NaturKultur Darkem.

Celkově byl projekt zorganizován skvěle, atmosféra v padesátičlenné skupině byla po celou dobu projektu výborná, přátelská a otevřená. Na konci každého dne taktéž probíhaly reflexe, kde účastníci mohli ostatním sdělit své pocity, obavy nebo nadšení z některé části programu, kvality jídla, nebo čistoty v koupelnách. Všem byl dán prostor promluvit, ale nikdo nebyl nucen. Skvělá práce!

Tereza Friedrichová

Možná se ti bude líbit